« Psal 87:1 Księga Psalmów 87:2 Psal 87:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(86:1b) miłuje Bog wrota Syjon nade wszystki stany Jakob.
2.PS.PUŁAWSKI(86:1b) miłuje Bog wrota Syjon nade wszytki stany Jakob.
3.WUJEK.1923Miłuje Pan bramy Syon nade wszystkie przybytki Jakób.
4.GDAŃSKA.1881Umiłował Pan bramy Syońskie nad wszystkie przybytki Jakóbowe.
5.GDAŃSKA.2017PAN miłuje bramy Syjonu bardziej niż wszystkie przybytki Jakuba.
6.PS.BYCZ.1854Miłującym Pan, bramy Syonu, bardziéj, niż-wszystkie namioty Jakóba.
7.GÖTZE.1937Pan miłuje bramy Syjonu więcej niż wszystkie mieszkania Jakóba.
8.CYLKOWMiłuje Bóg wrota Cyonu nad wszystkie siedziby Jakóba.
9.KRUSZYŃSKIUmiłował Pan bramy Sjońskie ponad wszystkie przybytki Jakóbowe.
10.ASZKENAZY Miłuje Jehowa bramy Syonu nad wszystkie siedziby Jakóba.
11.SZERUDAPan miłuje bramy Syjonu bardziej niż wszystkie siedziby Jakuba.
12.TYSIĄCL.WYD1(86:2) co na górach świętych zbudował: bramy Syjonu więcej niż wszystkie namioty Jakuba.
13.TYSIĄCL.WYD5Pan miłuje bramy Syjonu bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.
14.BRYTYJKABramy Syjonu, miłuje PanBardziej niż wszystkie siedziby Jakuba,
15.POZNAŃSKAJahwe umiłował bramy Syjonu ponad wszystkie siedziby Jakuba.
16.WARSZ.PRASKABardziej niż wszystkie siedziby Jakuba miłuje Pan bramy Syjonu.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY miłuje wrota Cyonu, bardziej niż wszystkie siedziby Jakóba.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN kocha jego bramy Bardziej niż inne siedziby Jakuba.