« Psal 87:3 Księga Psalmów 87:4 Psal 87:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(86:3) Pamięcien będę Raab i Babiloniji wiadącym mie. (86:4) Owa cudzoziemcy i Tyrus, i lud Murzynow, ci są byli tamo.
2.PS.PUŁAWSKI(86:3) Pomnieć będę Raab i Babiloniją wiedzącym mie. (86:4) Owa cudzoziemcy i Tyr, i lud murzyński, ci tamo byli.
3.WUJEK.1923Wspomnię na Rahab, i na Babilon, którzy mię znają: oto cudzoziemcy i Tyr i lud Murzyński, ci tam byli.
4.GDAŃSKA.1881Wspomnę na Egipt, i na Babilon przed swymi znajomymi; oto i Filistyńczycy, i Tyryjczycy, i Murzyni rzeką, że się tu każdy z nich urodził.
5.GDAŃSKA.2017Wspomnę Rahab i Babilon wśród tych, którzy mnie znają; oto Filistea i Tyr, i Etiopia: Ten się tam urodził.
6.PS.BYCZ.1854Wspomnę, rzekł Pan, Rahab, i-Babilon, jako-znajomych-moich; oto Filistyni, i-Tyr z Etyopią, o których się powie: Ten-tu, zrodzony, tam.
7.GÖTZE.1937Wspomnę Rahabę (Egipt) i Babilon u tych, którzy mię znają; Filistea i Tyr wraz z Etjopją: ten się tam urodził.
8.CYLKOWGdy wspominam Rahab i Babel przyjaciołom moim, oto Filisteę i Cor wraz z Kuszem: ów urodził się tam.
9.KRUSZYŃSKIBędę liczył Rahab i Babel między tymi, co mnie znają: oto Filisteą i Tyr wraz z Etjopją rzekną, że tutaj się urodzili.
10.ASZKENAZY Wspomnę: Rahaw i Babel ojczyzną mych znajomych, oto kraj Filistyński i Tyr wraz z ziemią murzyńską, ów tam się urodzi.
11.SZERUDAWspominam Rahab i Babilon jako wyznawców Moich; oto jest Filistea i Tyr wraz z Etiopią - ludzie, którzy urodzili się tam.
12.TYSIĄCL.WYD1(86:4) Rahab i Babel do moich zaliczę czcicieli: oto Filistyni i Tyr, i Kusz: oni się tu narodzili.
13.TYSIĄCL.WYD5Wymienię Rahab i Babel wśród tych, co mnie znają; oto Filistyni i Tyr razem z Kusz [powiedzą]: Ten [i ten] się tam urodził.
14.BRYTYJKARahab i Babilon zaliczę do wyznawców moich; Również Filistea i Tyr wraz z Etiopią powiedzą: Oni się tu urodzili.
15.POZNAŃSKARahab i Babilon poczytuję za moich wyznawców; oto Filistea i Tyr oraz Kusz - tam się oni narodzili.
16.WARSZ.PRASKAMieszkańców Egiptu i Babilonu zaliczam do tych, którzy mnie znają. O Filistynach, Tyru i Kusz mieszkańcach też mówią, że każdy z nich tam się urodził.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaiste, mym przyjaciołom wspominam Rachab i Babel; oto obcy – Peleszet i Cor oraz lud Kusza powiedzą: tylko tam się urodziłem.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWymienię Egipt i Babilon jako tych, którzy Mnie znają; Również o Filistei, Tyrze i Etiopii powiem, Że tam miejsce ich urodzenia.