« Psal 87:5 Księga Psalmów 87:6 Psal 87:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(86:6) Gospodzin powiedział w piśmiech ludzskich i książąt, tych, jiż są byli w niej.
2.PS.PUŁAWSKI(86:6) Bog prawił w piśmiech ludzkich i pirzwieszych, tych, jiż byli w niej.
3.WUJEK.1923Pan wypowie w pismach narodów i książąt tych, którzy w nim byli.
4.GDAŃSKA.1881Pan policzy narody, gdy je popisywać będzie, mówiąc:Ten się tu urodził. Sela.
5.GDAŃSKA.2017PAN wyliczy, spisując narody: Ten się tam urodził. Sela.
6.PS.BYCZ.1854Pan policzy, przy-spisaniu ludów, z tamtymi, i powie: Ten-tu, zrodzony, tam.
7.GÖTZE.1937Pan wymieni przy spisywaniu ludów: "Ten się tam urodził". Sela.
8.CYLKOWBóg liczy spisując narody: ten urodził się tam. - Sela.
9.KRUSZYŃSKIPan policzy w pismach narodów: ten urodził się tu. - SELAh.
10.ASZKENAZY Jehowa liczyć będzie, gdy spisywać będzie ludy: "ten tam się urodził". Selah.
11.SZERUDAPan wpisze w księdze narodów: Ten urodził się tam. Sela.
12.TYSIĄCL.WYD1(86:6) Pan napisze w księdze narodów: «Oni się tu narodzili». Sela.
13.TYSIĄCL.WYD5Pan, spisując, wylicza narody: Ten się tam urodził. Sela.
14.BRYTYJKAPan zapisze w księdze ludów:Oni się tu urodzili. Sela.
15.POZNAŃSKAJahwe policzy w spisie narodów: "Ten się tam narodził".
16.WARSZ.PRASKAPan pisze, układając listę narodów: Tutaj się urodzili. [Pauza]
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY liczy, spisując narody i mówiąc: Ten się tam urodził. Sela.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN zaznaczy w rejestrze ludów: Ten został tam urodzony. Sela.