« 1Moj 31:24 1 Księga Mojżeszowa 31:25 1Moj 31:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA już był Jakob rozpiął swoj stan na gorze. A gdy był ji Laban pościgł z swoją bracią, na tejże to gorze ustanowił swoj stan.
2.WUJEK.1923I już był Jakób rozbił namiot na górze: i gdy go on dogonił z bracią swą, na téjże górze Galaad rozbił namiot.
3.GDAŃSKA.1881I dogonił Laban Jakóba, a Jakób już był namiot swój rozbił na górze; Laban też rozbił namiot z bracią swą na onejże górze Galaad.
4.GDAŃSKA.2017Laban dogonił Jakuba, gdy Jakub rozbił swój namiot na górze. Laban ze swoimi braćmi też rozbił namiot na górze Gilead.
5.NEUFELD.1863I doścignął Laban Jakoba, a Jakob rozbił był namiot swój w górach, Laban zaś rozbił go z braćmi swojemi nad górą Gilead.
6.CYLKOWI tak doścignął Laban Jakóba; a Jakób rozbił był namiot swój na górze; Laban zaś rozbił go z krewnymi swoimi przy górze Gilead.
7.KRUSZYŃSKII dosięgnął Laban Jakóba; Jakób rozbił swój namiot na górze, i Laban rozbił wraz z braćmi swymi na górze Galaad.
8.MIESESLaban dopędził Jakóba; Jakób rozbił namiot swój na Górze, a Laban rozbił go z bracią swoją na Górze Gileadu,
9.TYSIĄCL.WYD5Laban dogonił Jakuba, gdy ten rozbił swe namioty na tej wyżynie. Laban i jego krewni również rozbili namioty na wyżynie Gilead.
10.BRYTYJKALaban dogonił Jakuba, gdy Jakub rozbił namiot swój na górze. A Laban z krewnymi swymi też rozbił namiot na pogórzu Gilead.
11.POZNAŃSKALaban dopadł Jakuba, kiedy ów postawił już namioty na wyżynie. Także i Laban ustawił swój namiot na wyżynie Gilead.
12.WARSZ.PRASKAGdy tylko rozbił Jakub swoje namioty na wyżynie Gileadu, nadciągnął Laban.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I tak Laban doścignął Jakóba. Jakób rozbił swój namiot na górze; zaś Laban ze swymi krewnymi rozbił go przy górze Gileat.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITLaban zatem dogonił Jakuba. Obaj, Jakub i Laban z krewnymi, rozbili namioty na pogórzu Gilead.