« 1Moj 31:45 1 Księga Mojżeszowa 31:46 1Moj 31:47 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi rzekł jest k swej braci: „Snoście kamienie!” A oni to snosiwszy i uczynili są s onego to kamienia stolec, na niemże to są jedli,
2.WUJEK.1923I rzekł braciéj swojéj: Nanoście kamienia: którzy nanosiwszy uczynili kupę, i jedli na niéj:
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Jakób do braci swej: Nazbierajcie kamieni; którzy nanosili kamieni, i uczynili kupę, i jedli tam na onej kupie.
4.GDAŃSKA.2017Potem Jakub powiedział do swoich braci: Nazbierajcie kamieni. Wzięli więc kamienie i zrobili stos, i jedli tam na tym stosie.
5.NEUFELD.1863I rzekł Jakob do braci swoich: zbierajcie kamienie! i wzięli kamienie i zrobili stos, i jedli tam nad stosem.
6.CYLKOWI rzekł Jakób do braci swojej: "Nazbierajcie kamieni!" I wzięli kamienie, i zrobili kopiec i jedli tam na kopcu.
7.KRUSZYŃSKII rzekł Jakób do swych braci: "Zbierzcie kamienie". Wzięli kamienie i uczynili kopiec i jedli tam na kopcu,
8.MIESESi Jakób rzekł do braci swoich: „Nazbierajcie kamieni”. Oni nazbierali kamieni, uczynili kopiec i jedli tam przy kopcu tym,
9.TYSIĄCL.WYD5a potem rzekł do swych bliskich: Nazbierajcie kamieni! Zebrali więc kamienie i ułożyli z nich kopiec, na którym zasiedli do posiłku.
10.BRYTYJKAI rzekł Jakub do krewnych swoich: Nazbierajcie kamieni. I nazbierali kamieni, i ułożyli z nich kopiec, a potem na tym kopcu urządzili ucztę.
11.POZNAŃSKAPotem Jakub rzekł do swoich krewnych: - Nazbierajcie kamieni! Nazbierali więc kamieni i zrobili kopiec. Potem ucztowali na tym kopcu.
12.WARSZ.PRASKAi powiedział do tych, co z nim byli: Naznoście tu kamieni! Nazbierali więc wiele kamieni, ułożyli z nich coś na kształt kopca i zasiedli tam do wspólnego posiłku.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jakób także powiedział do swoich braci: Nazbierajcie kamieni. Zatem wzięli kamienie i usypali kopiec oraz tam jedli, na tym kopcu.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie powiedział do swych braci: Nazbierajcie kamieni! Nazbierali. Ułożyli z nich kopiec, a potem, przy tym kopcu, urządzili ucztę.