« Eze 35:2 Księga Ezechiela 35:3 Eze 35:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan Bóg: Oto Ja do ciebie, góro Seir! a wyciągnę rękę moję na cię i uczynię cię spustoszoną i pustą.
2.GDAŃSKA.1881I mów do niej: Tak mówi panujący Pan: Otom Ja przeciwko tobie, góro Seir! a wyciągnę rękę moję na cię, i podam cię na wielkie spustoszenie.
3.GDAŃSKA.2017Mów do niej: Tak mówi Pan BóG: Oto jestem przeciwko tobie, góro Seir, wyciągnę moją rękę przeciwko tobie i wydam cię na wielkie spustoszenie.
4.CYLKOWI oświadcz jej: Tak rzecze Pan, Wiekuisty: Otom Ja przeciw tobie, góro Seir, i wyciągnę rękę Moję na cię, i obrócę cię w pustkowie i ruinę.
5.TYSIĄCL.WYD5i mów do niej: Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciwko tobie, góro Seir, wyciągam rękę przeciwko tobie i zamienię cię w pustkowie i ugór,
6.BRYTYJKAI powiedz jej: Tak mówi Wszech mocny Pan:Oto Ja jestem przeciwko tobie, góro Seir, wyciągnę rękę przeciwko tobie i obrócę cię w straszliwe pustkowie.
7.POZNAŃSKAPowiedz jej: Tak mówi Pan, Jahwe: Oto Ja jestem przeciw tobie, góro Seir, Wyciągnę moją rękę przeciw tobie. Zamienię cię w pustkowie i zgliszcza.
8.WARSZ.PRASKAPowiesz jej, że tak mówi Pan Bóg: Jestem przeciwko tobie, góro Seir, wyciągam przeciw tobie rękę. Zamienię cię w bezludną pustynię.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oświadcz jej: Tak mówi Pan, WIEKUISTY: Oto Ja przeciw tobie, góro Seir; wyciągnę na ciebie Moją rękę i zamienię cię w pustkowie oraz ruinę.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedz: Tak mówi Wszechmocny PAN: Oto Ja jestem przeciwko tobie, góro Seir! Wyciągnę rękę przeciw tobie i zamienię cię w pustkowie i rumowisko.