« Rzym 1:18 List do Rzymian 1:19 Rzym 1:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ponieważ znajomość Boża jawna jest wnich, gdyż im Bóg objawił.
2.WUJEK.1923Ponieważ co jest wiadomo o Bogu, jest im jawno; albowiem Bóg im objawił.
3.RAKOW.NTPrzeto iż co jest wiadomo o Bogu, jawno jest między nimi; abowiem Bóg im objawił.
4.GDAŃSKA.1881Przeto iż co może być wiedziano o Bogu, jest w nich jawno, gdyż im Bóg objawił.
5.GDAŃSKA.2017Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił.
6.JACZEWSKIbo swego niedowiarstwa niczem usprawiedliwić nie zdołają; bo cokolwiek o Bogu wiedzieć należy, wiedzieć to oni powinni, bo Bóg im to objawił;
7.SYMONTo bowiem, co o Bogu wiedzieć można, jawne jest dla nich: gdyż Bóg im to objawił.
8.DĄBR.WUL.1973ponieważ to, co można poznać o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił.
9.DĄBR.GR.1961Ponieważ to, co można poznać o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił.
10.TYSIĄCL.WYD5To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił.
11.BRYTYJKAPonieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił.
12.POZNAŃSKAW łatwy sposób przecież mogą poznać Boga - wszak Bóg im się objawił.
13.WARSZ.PRASKATo bowiem, co można wiedzieć o Bogu, zostało im objawione. Sam Bóg przecież im to objawił.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego, że to, co poznawalne Boga jest wśród nich oczywiste; gdyż Bóg dał im się poznać.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż to, że On istnieje, jest dla nich oczywiste. Bóg sam pozostawił im ślady swojej obecności.
16.TOR.NOWE.PRZ.Dlatego że to, co jest poznawalne u Boga, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to ukazał;