« Rzym 1:7 List do Rzymian 1:8 Rzym 1:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Naprzód iście dziękuję Bogu memu przez Jesusa Christa za wszech was, iż wiara wasza słynie po wszytkiem świecie.
2.WUJEK.1923Najprzód dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, iż wiara wasza bywa opowiadana po wszystkim świecie.
3.RAKOW.NTNajprzódci dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Christusa za wszytkich was, iż wiara wasza bywa opowiedana po wszytkim świecie.
4.GDAŃSKA.1881Najprzód tedy dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, iż wiara wasza słynie po wszystkim świecie.
5.GDAŃSKA.2017Najpierw dziękuję mojemu Bogu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wasza wiara słynie na cały świat.
6.JACZEWSKIPrzedewszystkiem, dzięki składam Bogu memu przez Jezusa Chrystusa za wszystkich was: bo wiara wasza głośną jest na całym świecie.
7.SYMONA najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, iż wiara wasza słynie po całym świecie.
8.DĄBR.WUL.1973Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie.
9.DĄBR.GR.1961Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie.
10.TYSIĄCL.WYD5Na samym początku składam dzięki Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, ponieważ o wierze waszej mówi się po całym świecie.
11.BRYTYJKANajpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie.
12.POZNAŃSKAWyrażam najpierw wdzięczność mojemu Bogu, poprzez Jezusa Chrystusa, za was wszystkich - ponieważ cały świat rozgłasza waszą wiarę.
13.WARSZ.PRASKANa wstępie składam dzięki Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich za to, że wiara wasza jest ogłaszana po całym świecie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak najpierw dziękuję za was wszystkich memu Bogu, poprzez Jezusa Chrystusa, że wasza wiara jest ogłaszana na całym świecie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNajpierw dziękuję mojemu Bogu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, za to, że wasza wiara rozgłaszana jest po całym świecie.
16.TOR.NOWE.PRZ.Najpierw jednak dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, albowiem wiara wasza jest rozgłaszana po całym świecie.