« 1Kor 7:10 1 List do Koryntian 7:11 1Kor 7:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jeśli i pójdzie, niech trwa przez męża, albo się zmężem pojedna. A mężowi żony nieopuszczać.
2.WUJEK.1923A jeźliby odeszła, żeby trwała bez męża, albo się z mężem pojednała; a mąż żony niech nie opuszcza.
3.RAKOW.NTA jeśliby się też odłączyła, niechajże trwa bez małżeństwa, abo się niech z mężem pojedna; a mąż żony niech nie opuszcza.
4.GDAŃSKA.1881Ale jeźliby się też odłączyła, niechajże zostaje bez męża, albo niech się z mężem pojedna, a mąż żony niechaj nie opuszcza.
5.GDAŃSKA.2017Lecz jeśli odeszłaby, niech pozostanie bez męża albo niech się z mężem pojedna. Mąż również niech nie oddala żony.
6.JACZEWSKIGdyby zaś rozwiodła się z mężem, aby za kogo innego nie wychodziła, lub aby się z mężem pojednała. Również i mąż niechaj nie opuszcza swej żony.
7.SYMONa jeśliby się rozłączyła, ma albo pozostać bez męża, albo się z mężem pojednać. Także i mąż żony niech nie opuszcza.
8.DĄBR.WUL.1973a jeśliby odeszła, ma pozostać bez męża albo pojednać się z mężem swoim. Także i mąż żony niech nie opuszcza.
9.TYSIĄCL.WYD5Gdyby zaś odeszła, niech pozostanie samotna albo niech się pojedna ze swym mężem. Mąż również niech nie oddala żony.
10.BRYTYJKAa jeśliby opuściła, niech pozostanie niezamężna albo niech się z mężem pojedna; niech też mąż z żoną się nie rozwodzi.
11.POZNAŃSKAJeśliby zaś odeszła, niech pozostanie samotna lub ponownie połączy się ze swoim mężem. Podobnie i mąż niech nie oddala od siebie żony.
12.WARSZ.PRASKAGdyby zaś odeszła, niech pozostanie samotną albo niech się pojedna ze swym mężem. Mąż również niech nie oddala się od żony.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli chciała się odłączyć, niech trwa niezamężna, lub niech się pojedna z mężem; a mąż niech nie odrzuca żony.
14.EIB.BIBLIA.2016A jeśli odeszła, niech pozostanie niezamężna albo niech się pojedna z mężem. Podobnie niech mąż nie porzuca żony.
15.TOR.NOWE.PRZ.Lecz jeśli została oddzielona, niech pozostaje niezamężna, albo niech pojedna się z mężem, a mąż niech nie oddala żony.