« 1Kor 7:22 1 List do Koryntian 7:23 1Kor 7:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Cenąście kupieni niebywajcie niewolniki człowieczemi.
2.WUJEK.1923Zapłatąście kupieni, nie stawajcie się niewolniki ludzkimi.
3.RAKOW.NTZapłatąście kupieni, nie bądźciesz niewolniki ludzkimi.
4.GDAŃSKA.1881Drogoście kupieni; nie bądźcie niewolnikami ludzkimi,
5.GDAŃSKA.2017Drogo zostaliście kupieni. Nie bądźcie niewolnikami ludzi.
6.JACZEWSKIPamiętajcie tylko, że za drogą cenę kupieni jesteście: nie bądźcie przeto takimi niewolnikami ludzi, iżbyście służąc im, stawali się przestępcami prawa Bożego.
7.SYMONDrogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi.
8.DĄBR.WUL.1973Drogo byliście nabyci, nie stawajcie się niewolnikami ludzi.
9.TYSIĄCL.WYD5Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Nie bądźcie więc niewolnikami ludzi!
10.BRYTYJKADrogoście kupieni; nie stawajcie się niewolnikami ludzi.
11.POZNAŃSKABóg nabył was na własność za wielką cenę. Nie bądźcie zatem niewolnikami ludzi!
12.WARSZ.PRASKAZa [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Nie bądźcie więc niewolnikami ludzi.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dla zaszczytu zostaliście kupieni; nie stawajcie się niewolnikami ludzi.
14.EIB.BIBLIA.2016Zostaliście kupieni za wysoką cenę, nie bądźcie niewolnikami ludzi.
15.TOR.NOWE.PRZ.Drogo zostaliście kupieni; nie stawajcie się niewolnikami ludzi.