« 1Kor 7:24 1 List do Koryntian 7:25 1Kor 7:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A o dziewicach roskazania pańskiego niemam, lecz zdanie daję, jako zmiłowanie mając od Pana, żem wiary godzien.
2.WUJEK.1923A o pannach nie mam rozkazania Pańskiego; ale radę daję, jako ten, którym od Pana miłosierdzia dostąpił, abych był wiernym.
3.RAKOW.NTA o pannach roskazania Pańskiego nie mam; wszakoż zdanie daję, jako ten który z miłosierdzia dostał od Pana być wiernym.
4.GDAŃSKA.1881A o pannach rozkazania Pańskiego nie mam; wszakże radę daję, jako ten, któremu Pan z miłosierdzia swego dał, aby był wiernym.
5.GDAŃSKA.2017A co do osób dziewiczych nie mam nakazu Pańskiego, ale daję moją radę jako ten, któremu Pan dał miłosierdzie, aby był wiernym.
6.JACZEWSKITak naprzód co do panieństwa. O tem przykazania Pańskiego nie mam, więc tylko radzić je będę, a to na mocy szczególnej łaski Bożej, jakiej z miłosierdzia jego dostąpiłem, abym wiernie spełniał swój urząd apostolski.
7.SYMONA o pannach rozkazania Pańskiego nie mam: ale radę daję jako ten, który, dla doznanego od Pana miłosierdzia, zasługuje na wiarę.
8.DĄBR.WUL.1973A co do dziewic, nie mam rozkazania Pańskiego, ale radę daję jako ten, który dla doznanego od Pana miłosierdzia zasługuje na wiarę.
9.TYSIĄCL.WYD5Nie mam zaś nakazu Pańskiego co do dziewic, lecz daję radę jako ten, który - wskutek doznanego od Pana miłosierdzia - godzien jest, aby mu wierzono.
10.BRYTYJKAA co do panien, nakazu Pańskiego nie mam, ale wyrażam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu Pańskiemu zasługuje na wiarę.
11.POZNAŃSKANie mam natomiast nakazu od Pana dotyczącego dziewic. Daję jednak radę jako człowiek zasługujący na zaufanie, dzięki miłosierdziu, jakiego doznałem od Pana.
12.WARSZ.PRASKANie mam zaś nakazu Pańskiego co do dziewic, lecz daję radę jako ten, który wskutek doznanego od Pana miłosierdzia godzien jest, aby mu wierzono.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś odnośnie dziewic nie mam nakazu Pana; ale wydaję opinię, ponieważ gdy od Pana dostąpiłem litości, pozostaję człowiekiem godnym zaufania.
14.EIB.BIBLIA.2016Co do kobiet, które jeszcze nie rozpoczęły współżycia z mężczyzną, nakazu Pańskiego nie mam. Radzę jednak jako ten, który dzięki miłosierdziu okazanemu przez Pana, zasługuje na zaufanie.
15.TOR.NOWE.PRZ.A co do panien nie mam rozkazu Pana; jednak wypowiadam zdanie, jako ten, który dzięki miłosierdziu Pana jest godny zaufania.