« 1Kor 7:25 1 List do Koryntian 7:26 1Kor 7:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mnimam przeto że to jest dobrze dla przyciskającej potrzeby, iż dobrze człowiekowi tak być.
2.WUJEK.1923Mniemam tedy to być rzeczą dobrą dla teraźniejszéj potrzeby, iż dobra jest rzecz człowiekowi tak być.
3.RAKOW.NTRozumiem tedy to dobrą rzeczą być dla nadchodzącej potrzeby, iż dobra rzecz człowiekowi tak być.
4.GDAŃSKA.1881Mniemam tedy, że to jest rzecz dobra dla następującej potrzeby, że jest rzecz dobra człowiekowi tak być.
5.GDAŃSKA.2017Uważam więc, że to jest dobre z powodu obecnych utrapień, że dobrze jest człowiekowi tak pozostać.
6.JACZEWSKIOtóż sądzę, że w obecnych ciężkich czasach panieństwo jest dobrą rzeczą, przeto zalecam je.
7.SYMONSądzę tedy, że rzecz to dobra przy troskach czasu teraźniejszego: że dobrzeć jest człowiekowi tak być.
8.DĄBR.WUL.1973Sądzę tedy, że dobra to rzecz w dzisiejszych potrzebach, bo dobrze jest człowiekowi tak pozostać.
9.TYSIĄCL.WYD5Uważam, iż przy obecnych utrapieniach dobrze jest tak zostać, dobrze to dla człowieka tak żyć.
10.BRYTYJKASądzę więc, że w obliczu groźnego położenia dobrze jest człowiekowi pozostać takim, jakim jest.
11.POZNAŃSKAUważam więc, że dziewictwo jest dobre w obecnej trudnej sytuacji. Dobrze jest dla mężczyzny, aby trwał w tym stanie.
12.WARSZ.PRASKAUważam, iż przy obecnych utrapieniach dobrze jest tak zostać, dobrze to dla człowieka tak żyć.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Uważam więc, że jest to stosowne dla człowieka z powodu nastałego obecnie utrapienia, że tak jest szlachetnie.
14.EIB.BIBLIA.2016Uważam, że w obliczu obecnych trudności, najsłuszniej byłoby trzymać się takiej zasady:
15.TOR.NOWE.PRZ.Sądzę więc, że przy nastających obecnie trudach dobrze jest człowiekowi być takim: