« 1Kor 7:32 1 List do Koryntian 7:33 1Kor 7:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A kto się ożenił, kłopoce się o świetskie (rzeczy) jakoby się spodobał żenie.
2.WUJEK.1923A który z żoną jest, stara się to, co światu należy, jakoby się podobał żonie, i rozdzielon jest.
3.RAKOW.NTA który się ożenił, pieczołuje się o rzeczach świeckich, jakoby się podobał żenie.
4.GDAŃSKA.1881Ale kto się ożenił, stara się o rzeczy tego świata, jakoby się podobał żonie.
5.GDAŃSKA.2017Lecz żonaty troszczy się o sprawy tego świata, o to, jak się przypodobać żonie.
6.JACZEWSKIżonaty zaś musi myśleć o świecie, - o tem, jak ma się podobać żonie: przeto dwom panom służy.
7.SYMONA żonaty troszczy się o rzeczy światowe, jakby się podobał żonie:
8.DĄBR.WUL.1973A kto jest żonaty, troszczy się o rzeczy światowe, jak by się podobać żonie. I w rozterce jest.
9.TYSIĄCL.WYD5Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie.
10.BRYTYJKAa żonaty troszczy się o sprawy tego świata, o to, jak by się podobać żonie,
11.POZNAŃSKANatomiast mężczyzna żonaty troszczy się o sprawy świata i zabiega o to, aby podobać się żonie.
12.WARSZ.PRASKATen zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zaś żonaty zajmuje się tymi świata jak zadowolić żonę.
14.EIB.BIBLIA.2016A ten, kto ma żonę, troszczy się o sprawy świata, jak dogodzić żonie -
15.TOR.NOWE.PRZ.A żonaty troszczy się o sprawy tego świata, jak podobać się żonie.