« 1Kor 7:35 1 List do Koryntian 7:36 1Kor 7:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz jeśli kto mnima że mu sromota dla dziewice jego jeśliby była przerosła, i tak ma być, co chce niech czyni, nie grzeszy, niech (takie) idą za mąż.
2.WUJEK.1923A jeźli sobie kto za sromotę ma z strony panny swojéj, iż lata przeszła, a tak musi być: co chce, niech czyni, nie grzeszy, jeźli pójdzie za mąż.
3.RAKOW.NTA jeśli kto rozumie, iżby sromota była pannie jego, jeśli już zaszła w lata, a tak musiało być; co chce niech czyni, nie grzeszy; niech w małżeństwo wstąpią.
4.GDAŃSKA.1881A jeźli kto mniema, że nieprzystojnie sobie poczyna z panną swoją, gdyby z lat swoich wyszła, i do tego by jej przyszło, co chce, niechaj czyni, nie grzeszy; niechże idzie za mąż.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli ktoś uważa, że zachowuje się niewłaściwie wobec swojej dziewicy, gdyby przeszły już jej lata i jest taka potrzeba, niech czyni, co chce, bo nie grzeszy. Niech wyjdzie za mąż.
6.JACZEWSKIGdyby zaś ktoś trzymanie w domu dorosłej córki w stanie panieńskim uważał sobie za rzecz niewłaściwą, i chciał ją wydać za mąż: - to niech ją wyda. Nie zgrzeszy córka, gdy zgodnie ze swą wolą za mąż pójdzie.
7.SYMONA jeśli kto uważa to sobie za wstyd, że jego panna przekwitła, i że ją za mąż wydać musi: niech czyni, co chce: nie grzeszy, jeśli ją wyda.
8.DĄBR.WUL.1973A jeśli kto uważa sobie za wstyd z powodu córki swej, że lata jej przeszły, tak postąpić należy: niechaj czyni, co zechce, nie zgrzeszy, jeśli wyjdzie za mąż.
9.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli ktoś jednak uważa, że nieuczciwość popełnia wobec swej dziewicy, jako że przeszły już jej lata, i jest przekonany, że tak powinien postąpić, niech czyni, co chce: nie zgrzeszy; niech się pobiorą.
10.BRYTYJKAA jeśli ktoś uważa, że wobec swej panny zachowuje się niewłaściwie, bo już przekwitła, a powinna była wyjść za mąż, niech czyni, co chce, nie zgrzeszy, niech się pobiorą.
11.POZNAŃSKAJeżeli jednak ktoś uważa, że nie postępuje uczciwie wobec powierzonej jego opiece dziewicy, widząc jak przekracza ona wiek odpowiedni do zawarcia małżeństwa, niech czyni, co chce. Nie grzeszy. Niech się pobierają.
12.WARSZ.PRASKAJeżeli ktoś jednak uważa, że nieuczciwość popełnia wobec swej dziewicy, jako że przeszły już jej lata, i jest przekonany, że tak powinien postąpić, niech czyni, co chce: nie zgrzeszy; niech się pobiorą.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli ktoś uważa, że niewłaściwie się zachowuje wobec swojej panny gdyby była się starzejącą, oraz tak musiało się stać niech czyni co chce, nie zgrzeszy; niech się poślubiają.
14.EIB.BIBLIA.2016A jeśli ktoś uważa, że postępuje niestosownie względem swej dziewczyny, bo bardzo jej pragnie i jest przekonany, że ma się z nią ożenić, niech to uczyni - nie zgrzeszy.
15.TOR.NOWE.PRZ.A jeżeli ktoś sądzi, że niestosownie postąpiłby wobec swojej panny, by miała przekroczyć lata swej młodości, oraz że tak powinno się stać, niech czyni co chce; nie grzeszy; niech się pobiorą.