« 1Kor 7:4 1 List do Koryntian 7:5 1Kor 7:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie zbraniajcie się jeden drugiemu chyba co za zezwoleniem do czasu, abyście się udali na modlitwy, lecz zaś w jedno schodźcie się, aby was nie kusił szatan, prze nie wstrzymanie wasze.
2.WUJEK.1923Nie odmawiajcie jeden drugiemu, chybaby z zezwolenia do czasu, abyście się modlitwą bawili: a zasię wracajcie się do tegóż, aby was szatan nie kusił dla waszéj niewstrzymawałości.
3.RAKOW.NTNie oszukawajcie jeden drugiego, oprócz nieco wżdy z zezwolenia na czas, abyście wolniejszy byli na post i modlitwę; A zasię społu się zchodźcie, aby was nie kusił szatan, dla niepowścięgliwości waszej.
4.GDAŃSKA.1881Nie oszukiwajcie jeden drugiego; chybaby z spólnego zezwolenia do czasu, abyście się uwolnili do postu i do modlitwy; a zasię wespół się schodźcie, aby was szatan nie kusił dla waszej niepowściągliwości.
5.GDAŃSKA.2017Nie okradajcie się z tego, chyba że za obopólną zgodą, na pewien czas, aby oddać się postowi i modlitwie. Potem znów się zejdźcie, żeby was szatan nie kusił z powodu waszej niepowściągliwości.
6.JACZEWSKIPraw małżeńskich jedno drugiemu nie odmawiajcie. Od życia małżeńskiego przez jakiś czas za wspólną zgodą wstrzymać się możecie, aby się oddać ćwiczeniom pobożnym, ale później znów wróćcie do obowiązków małżeńskich, aby szatan ułomności waszej nie użył do kuszenia was.
7.SYMONNie uchylajcie się jeden od drugiego, chyba za zobopólną zgodą na czas jakiś dla ćwiczenia się w modlitwie: a potem znowu wracajcie do swej powinności, aby was szatan nie kusił dla waszej niepowściągliwości.
8.DĄBR.WUL.1973Nie odmawiajcie jedno drugiemu, chyba za obopólną zgodą na czas pewien, aby się oddać modlitwie, a potem znowu wracajcie do siebie, aby nie kusił was szatan dla niewstrzemięźliwości waszej.
9.TYSIĄCL.WYD5Nie unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien czas, za obopólną zgodą, by oddać się modlitwie; potem znów wróćcie do siebie, aby - wskutek niewstrzemięźliwości waszej - nie kusił was szatan.
10.BRYTYJKANie strońcie od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej.
11.POZNAŃSKANie uchylajcie się od współżycia małżeńskiego, chyba za wspólną zgodą i tylko na pewien czas, aby poświęcić się modlitwie. Potem znowu podejmijcie współżycie, aby nie kusił was szatan, wykorzystując waszą niepowściągliwość.
12.WARSZ.PRASKANie unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien czas, za obopólną zgodą, by oddać się modlitwie; potem znów wróćcie do siebie, aby wskutek niewstrzemięźliwości waszej nie kusił was szatan.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie pozbawiajcie się wzajemnie; chyba, że z uzgodnienia, do czasu, aby oddać się modlitwie i poście, a potem znowu razem się zejdźcie, aby was szatan nie doświadczył z powodu waszego braku opanowania.
14.EIB.BIBLIA.2016Nie odmawiajcie sobie nawzajem współżycia, chyba że za obopólną zgodą, na pewien okres, by skupić się na modlitwie. Potem jednak znów podejmujcie współżycie, aby was szatan nie wystawiał na próbę, wykorzystując wasz brak powściągliwości.
15.TOR.NOWE.PRZ.Nie pozbawiajcie się wzajemnie tego; chyba że za wspólną zgodą na pewien okres, aby mieć czas postu i modlitwy; potem ponownie bądźcie razem, aby was szatan nie kusił z powodu waszej niepowściągliwości.