« 1Kor 7:6 1 List do Koryntian 7:7 1Kor 7:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo chcę wszytki ludzie być jako i siebie samego; ale każdy ma swój dar z Boga, ten tak, a ten tak.
2.WUJEK.1923Albowiem chcę, abyście wy wszyscy byli jakom ja sam; ale każdy ma własny dar od Boga, jeden tak, a drugi tak.
3.RAKOW.NTAbowiem chciałbym aby wszyscy ludzie byli jakom i ja sam; ale każdy własne darowanie ma od Boga, jedenci tak, a drugi owak.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem chciałbym, aby wszyscy ludzie tak byli jako i ja; aleć każdy ma swój własny dar od Boga, jeden tak a drugi owak.
5.GDAŃSKA.2017Chciałbym bowiem, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, ale każdy ma swój własny dar od Boga, jeden taki, a drugi inny.
6.JACZEWSKIchciałbym bowiem, aby wszyscy byli w bezżeństwie, jako ja jestem. Ale co do tego niech każdy tak sobie postąpi, jak go Duch święty natchnie.
7.SYMONChcę bowiem, abyście wy wszyscy byli, jakom ja: ale każdy ma własny dar od Boga: jeden tak, a drugi inaczej.
8.DĄBR.WUL.1973Chciałbym bowiem, abyście wszyscy byli jako ja, lecz każdy ma własny dar od Boga, jeden tak, a drugi inaczej.
9.TYSIĄCL.WYD5Pragnąłbym, aby wszyscy byli jak i ja sam, lecz każdy jest obdarowany przez Boga inaczej: jeden tak, a drugi tak.
10.BRYTYJKAA wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy, jak ja, lecz każdy ma własny dar łaski od Boga, jeden taki, a drugi inny.
11.POZNAŃSKAPragnąłbym bowiem, aby wszyscy ludzie żyli tak jak ja. Każdy jednak otrzymuje od Boga własny dar: jeden taki, a drugi inny.
12.WARSZ.PRASKAPragnąłbym, aby wszyscy byli jak i ja, lecz każdy jest obdarowany przez Boga inaczej: jeden tak, a drugi tak.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Chciałbym też, żeby wszyscy ludzie byli tacy jak ja; ale każdy ma własny dar od Boga, ten taki, a ten tylko taki.
14.EIB.BIBLIA.2016Chciałbym oczywiście, aby wszyscy ludzie byli tacy, jak ja, każdy jednak otrzymał od Boga swój własny dar łaski - jeden taki, drugi inny.
15.TOR.NOWE.PRZ.Chciałbym bowiem, aby wszyscy ludzie byli jak ja; ale każdy ma swój własny dar łaski od Boga, ten oto taki, a ten taki.