« Psal 9:18 Księga Psalmów 9:19 Psal 9:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(9:20) Wstań, Gospodnie, nie postrobion bądź człowiek, sądzoni będą ludzie przed obliczym twojim.
2.PS.PUŁAWSKI(9:20) Wstań, Gospodnie, nie posilon bądź człowiek, każ sędzić lud w obliczności twojej.
3.WUJEK.1923(9:20) Powstań, Panie, niech się nie zmacnia człowiek: niech będą sądzeni narodowie przed oblicznością twoją.
4.GDAŃSKA.1881(9:20) Powstańże, Panie! niech się nie zmacnia śmiertelny człowiek; a niech narody osądzone będą przed tobą.
5.GDAŃSKA.2017Powstań, PANIE, niech nie triumfuje człowiek, niech narody zostaną osądzone przed twoim obliczem.
6.GÖTZE.1937(9:20) Powstań, Panie, aby śmiertelnicy nie mieli przewagi; niechaj narody osądzone będą przed obliczem Twojem.
7.CYLKOW(9:20) Powstań o Boże, niech się nie rozzuchwali śmiertelny, niech sądzone będą ludy przed obliczem Twojém.
8.KRUSZYŃSKI(9:20) Powstań, Boże, niechaj się nie wzmacnia człowiek; niechaj osądzone będą narody przed obliczem Twojem.
9.ASZKENAZY (9:20) Powstań, o Jehowo, niechaj się człek nie rozzuchwala, i niechaj kierunkiem oblicza Twego sądzone będą narody.
10.SZERUDA(9:20) Powstań, Panie, by nie był butny śmiertelnik, niech będą osądzone ludy przed Tobą!
11.TYSIĄCL.WYD1(9:20) Powstań, o Panie: by człowiek nie przemógł; osądź narody przed Twoim obliczem.
12.TYSIĄCL.WYD5(9:20) Powstań, o Panie, by człowiek nie triumfował; osądź narody przed Twoim obliczem.
13.BRYTYJKA(9:20) Powstań, Panie, by nie przemógł człowiek; Niech będą osądzone przed tobą narody!
14.POZNAŃSKA(9:20) Powstań, Jahwe, by człowiek nie zdobył przewagi, niechaj narody będą oddane pod Twój sąd!
15.WARSZ.PRASKAPowstań, o Panie, niech nie wynosi się człowiek, niech będą osądzone ludy przed Twoim obliczem.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(9:20) Powstań, WIEKUISTY, niech się nie rozzuchwala śmiertelny, niechaj przed Twym obliczem będą sądzone ludy.
17.EIB.BIBLIA.2016(9:20) Powstań, PANIE! Nie dopuść do tryumfu człowieka, Niech się dokona przed Tobą sąd nad narodami!