« Psal 9:4 Księga Psalmów 9:5 Psal 9:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKINagabał jeś lud i zginą❬ł❭ niemiłościwy, imię jich zgładził jeś na wieki i na wieki wiekom.
2.PS.PUŁAWSKIZbakałeś lud i zginął złosny, imię ich zgładziłeś na wieki i na wi❬e❭ki wiekom.
3.WUJEK.1923(9:6) Zgromiłeś narody, i zginął niezbożny: wygładziłeś imię ich na wieki, i na wieki wieków.
4.GDAŃSKA.1881(9:6) Rozgromiłeś pogan, zatraciłeś złośnika, imię ich wygładziłeś na wieki wieczne.
5.GDAŃSKA.2017Skarciłeś pogan, wytraciłeś niegodziwych, wymazałeś ich imię na wieki wieków.
6.GÖTZE.1937(9:6) Zgromiłeś narody i straciłeś bezbożnika, zgładziłeś imię ich na zawsze i na wieki.
7.CYLKOW(9:6) Zgromiłeś ludy, zgubiłeś niegodziwego, zgładziłeś imię ich na wieki wieków.
8.KRUSZYŃSKI(9:6) Rozgromiłeś narody, zatraciłeś grzesznika, imię ich zgładziłeś na wieki wieczne.
9.ASZKENAZY (9:6) Narody ofukniesz a nikczemnika wygubisz, imię ich zatrzesz po wieczne czasy.
10.SZERUDA(9:6) Zgromiłeś pogan, zniszczyłeś bezbożników, imię ich wymazałeś na wieki wieczne.
11.TYSIĄCL.WYD1(9:6) {Gimel} Zgromiłeś pogan, zgubiłeś niezbożnego, imię ich na wieczne czasy zgładziłeś.
12.TYSIĄCL.WYD5(9:6) {Gimel} Zgromiłeś pogan, zgubiłeś występnych, imię ich na wieczne czasy wymazałeś.
13.BRYTYJKA(9:6) Zgromiłeś narody, zgubiłeś bezbożnych, Imię ich wymazałeś na wieki wieków.
14.POZNAŃSKA(9:6) pobiłeś narody, pogromiłeś bezbożnego, wymazałeś ich imię na wieczne czasy.
15.WARSZ.PRASKANapomniałeś ludy, bezbożnych wygubiłeś, imię ich wymazałeś na wieczne czasy.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(9:6) Zgromiłeś ludy, zgubiłeś niegodziwego; zgładziłeś ich imię na wieki wieków.
17.EIB.BIBLIA.2016(9:6) Zgromiłeś narody, zniszczyłeś bezbożnych, Ich imię na wieki wymazałeś,