« 2Moj 15:15 2 Księga Mojżeszowa 15:16 2Moj 15:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(18) Padń na nie strach i bojaźń w wielikości ramienia twego. (19) Bądźcie nieporuszni jako kamień, aliż przejdzie gniew twoj, Gospodnie, aliż prz❬e❭jdzie lud twoj ten, jenżeś osiadł.
2.ZOFII.UWSP.IJPWtargnie sie na nie strach a bojaźń, w wielkości ramienia twego będą nieruszający jako kamień, dokąd nie przejdzie lud twoj, Panie, dokąd nie przejdzie lud twoj ten, ktoryś odzierżał.
3.PS.PUŁAWSKI(18) Padń na nie strach i bojaźń, w wielikości ramienia twego (19) bądźcie nieruszający sie jako kamień, aliż przejdzie lud twoj, Gospodnie, aliż przejdzie lud twoj ten, jenżeś osiadł.
4.WUJEK.1923Niech padnie na nie strach i lękanie w wielkości ramienia twego: niech się staną nieruchomi jako kamień, aż przejdzie lud twój, Panie, aż przejdzie lud twój ten, któryś otrzymał.
5.GDAŃSKA.1881Padnie na nie strach i lękanie; od wielkości ramienia twego umilkną jako kamień, aż przejdzie lud twój Panie, aż przejdzie lud ten, któregoś sobie nabył.
6.GDAŃSKA.2017Padnie na nich strach i lęk; z powodu potęgi twego ramienia zamilkną jak kamień, aż przejdzie twój lud, PANIE, aż przejdzie lud, który sobie nabyłeś.
7.CYLKOWOby padła na nich bojaźń i trwoga, od wielkości ramienia Twego niechaj zaniemieją jako głaz, aż przejdzie lud ten, któryś sobie nabył!
8.KRUSZYŃSKIpadł na nich strach i przerażenie; w wielkości ramienia twego, jako kamień zamilkli, aż przejdzie lud Twój, o Jahwe, aż przejdzie lud, któregoś nabył.
9.MIESESPadła na nich trwoga i lęk. Od potęgi Mocy Twojej oniemieli – jak kamień, – aż przeszedł naród Twój, o Wiekuisty! aż przeszedł lud, który Ty nabyłeś.
10.TYSIĄCL.WYD5Strach i przerażenie owładnęły nimi. Wobec siły ramienia Twego skamienieli, aż przejdzie lud Twój, o Panie, aż przejdzie lud, który sobie nabyłeś.
11.BRYTYJKABojaźń i strach pada na nich; Z powodu potęgi twego ramienia oniemieli jak głaz, Dopóki lud twój, Panie, przechodzi, Dopóki przechodzi lud twój, który nabyłeś!
12.POZNAŃSKAGroza i lęk padnie na nich,Przed możnym Twym ramieniem zamilkną jak kamień, Aż przejdzie Twój lud, o Jahwe, Aż przejdzie lud, który Ty nabyłeś.
13.WARSZ.PRASKAZlękli się i zamarli z bojaźni, stali się jak głazy wobec mocy Twego ramienia, dopóki nie przeszedł lud Twój, o Jahwe, dopóki nie przeszedł lud, któryś sobie stworzył.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oby padła na nich bojaźń i trwoga, niech oniemieją jak głaz od wielkości Twojego ramienia, aż przejdzie ten lud, który sobie nabyłeś.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPadnie na nich paraliżujący strach, potężne Twoje ramię sprawi, że zamilkną jak kamień - póki nie przejdzie twój lud, PANIE, póki nie przejdzie lud, który Ty nabyłeś!