« 2Moj 15:16 2 Księga Mojżeszowa 15:17 2Moj 15:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(20) Wwiedziesz je i wszczepisz na gorze dziedzicstwa twego, natwardszego przebytka twojego, jenżeś uczynił, Gospodnie, (21a) świątość twoja, Gospodnie, jąż ućwirdziła jest ręka twoja.
2.ZOFII.UWSP.IJPWwiedziesz je a zsadzisz na gorze dziedzictwa twego w wielmi twardem przebytce twem, ktoryś uczynił, Panie, święty przebytek twoj, Panie, ktory ućwirdzile ręce twoje.
3.PS.PUŁAWSKI(20) Wwiedziesz je i wszczepisz na gorze dziedzictwa twego, natwardszego przebytka twego, jenżeś uczynił, Gospodnie, (21a) świątość twoja, Gospodnie, jąż ućwirdziła jest ręka twoja.
4.WUJEK.1923Wprowadzisz go i wsadzisz na górze dziedzictwa twego, w najmocniejszem mieszkaniu twojem, któreś urobił, Panie: świątnica twoja, Panie, którą umocniły ręce twoje.
5.GDAŃSKA.1881Wprowadzisz je, i wszczepisz je na górze dziedzictwa twego, na miejscu, któreś ku mieszkaniu twemu sprawił, Panie; w świątnicy, Panie, którą umocnią ręce twoje.
6.GDAŃSKA.2017Wprowadzisz go i zasadzisz na górze twego dziedzictwa, na miejscu, PANIE, które uczyniłeś swoim mieszkaniem, w świątyni, Panie, którą umocniły twoje ręce.
7.CYLKOWZaprowadzisz ich i zasadzisz na górze dziedzictwa Twego, na miejscu, które urządzisz na siedzibę Twą, Wiekuisty, w świątyni, Panie, którą założą ręce Twoje!
8.KRUSZYŃSKIWprowadzisz go i postawisz go na górze swego dziedzictwa - na miejscu, gdzie przygotowałeś sobie mieszkanie, o Jahwe, w świątyni Pana, którą wykonały ręce Twoje.
9.MIESESWprowadzisz ich i zaszczepisz ich na górze dziedzictwa Twojego, na miejscu, które urządziłeś na Siedzibę Twoją, o Wiekuisty! w Świątyni, o Panie! którą Ty założysz Sam.
10.TYSIĄCL.WYD5Wprowadziłeś go i osadziłeś na górze swego dziedzictwa; miejscem swego pobytu uczyniłeś, Panie, świątynię, [którą], Panie, ustanowiły Twe ręce.
11.BRYTYJKAWprowadziłeś ich i zasadziłeś na górze dziedzictwa swego, Na miejscu, które uczyniłeś swoją siedzibą, Panie, Świątynią, którą przygotowały ręce twoje.
12.POZNAŃSKAPowiedziesz ich i zasadzisz na górach, Twej własności, Na miejscu, któreś, o Jahwe, swoim uczynił mieszkaniem. Przy świątyni, o Panie, którą Twoje umocniły ręce.
13.WARSZ.PRASKATo Ty ich tam sprowadziłeś i zasadziłeś niczym drzewo na górze Twojego dziedzictwa, na miejscu, gdzie Ty przebywasz, o Panie, w świątyni, uczynionej Twoimi rękami.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaprowadzisz ich i zasadzisz na górze Twojego dziedzictwa, na miejscu, które urządzisz na Twą siedzibę, WIEKUISTY; w Świątyni, Panie, którą założą Twoje ręce.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWprowadzisz Twój lud i zasadzisz na górze Twojego dziedzictwa, przygotujesz, PANIE, miejsce, gdzie zamieszkasz, święte miejsce, Panie, ugruntują Twe ręce!