« 2Moj 15:1 2 Księga Mojżeszowa 15:2 2Moj 15:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(2) Moc moja i sława moja Pan i uczynił mi się jest we zbawienie. (3) To Bog moj i będę sławić ji, Bog oćca mego i powyszę ji.
2.ZOFII.UWSP.IJPSiła ma i chwała ma Pan, uczynił mi sie jest na zbawie❬nie❭, ten to Bog moj, a sławić jego będę, Bog otca mego, a powyszszę jego.
3.PS.PUŁAWSKI(2) Moc moj❬a❭ i sława moja Gospodzin i uczynił mi sie jest we zbawienie. (3) To Bog moj i będę sławić ji, Bog ojca mego i powyszszę ji.
4.WUJEK.1923Moc moja i chwała moja Pan, i stał mi się zbawieniem: Ten Bóg mój, i wielbić go będę: Bóg ojca mego, i wywyższać go będę.
5.GDAŃSKA.1881Moc moja i chwała moja Pan, bo mi się stał zbawieniem; ten jest Bogiem moim, przetoż przybytek wystawię mu; Bóg ojca mego, przetoż wywyższać go będę.
6.GDAŃSKA.2017PAN moją mocą i moją chwałą, bo stał się dla mnie zbawieniem. To mój Bóg, dlatego zbuduję mu przybytek, to Bóg mego ojca, dlatego będę go wywyższał.
7.CYLKOWSławą i pieśnią moją - Jah, i stał mi się pomocą. Ten to Bóg mój, a uwielbiam Go; Bóg ojca mojego, a wynoszę Go.
8.KRUSZYŃSKIJahwe jest siłą śpiewu mego; On stał mi się zbawieniem. On jest Bogiem moim - będę Go wysławiał - Bogiem ojca mego - będę Go wywyższał.
9.MIESESPotęgą moją i pieśnią moją – Wiekuisty, – On stał mi się zbawieniem. On jest Wszechmocnym moim, ja będę Go uwielbiał, – Bogiem ojca mego, – będę Go wynosić.
10.TYSIĄCL.WYD5Pan jest moją mocą i źródłem męstwa! Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim i uwielbiać Go będę, On Bogiem ojca mego, będę Go wywyższał.
11.BRYTYJKAPan jest mocą i pieśnią moją, I stał się zbawieniem moim. On Bogiem moim, przeto go uwielbiam; On Bogiem ojca mojego, przeto go wysławiam.
12.POZNAŃSKAJahwe mą siłą i weselem, zbawcą stał się On moim.To mój Bóg, więc pragnę Go wielbić.To Bóg ojca mego - wynosić Go pragnę.
13.WARSZ.PRASKAPan jest moją mocą i powodem chwały, On stał się moim wybawcą, On jest moim Bogiem! Jego będę sławił, wielbił będę Boga, mego ojca.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.PAN sławą i moją pieśnią, On mi się stał pomocą. To Ten jest moim Bogiem, więc Go uwielbiam; Bóg mojego ojca, więc Go wynoszę.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN jest mą mocą i moją pieśnią, On stał się moim zbawieniem. On jest mym Bogiem, takiego wielbię! To Bóg mego ojca - Jemu chwała!