« 2Moj 15:20 2 Księga Mojżeszowa 15:21 2Moj 15:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPktorym pośpiewowała a rzkąc: „Śpiewajmy Panu, boć sławnie poćcion jest, konia i jeźca jego wrzucił jest w morze”.
2.WUJEK.1923Którym zaczynała mówiąc: Śpiewajmy Panu; chwalebnie bowiem uwielbiony jest: konia i jeźdźca jego zrzucił w morze.
3.GDAŃSKA.1881I mówiła do nich Maryja: Śpiewajcie Panu, albowiem możnie wywyższon jest; konia i jezdnego jego wrzucił do morza.
4.GDAŃSKA.2017I Miriam powiedziała do nich: Śpiewajcie PANU, bo jest bardzo wywyższony; konia i jego jeźdźca wrzucił do morza.
5.CYLKOWI zawtórowała im Mirjam: "Zaśpiewajcie Wiekuistemu, bo wzniósł się wielce, rumaka i jeźdźca jego wtrącił w morze!"
6.KRUSZYŃSKIMarja wtórowała im: Śpiewajmy Bogu, bo wywyższył swój majestat: konia i jeźdźca jego do morza zrzucił.
7.MIESESMirjam wtórowała im; „Nućcie Wiekuistemu, gdyż On jest potężny: konia i jeźdźca wtrącił On do morza”.
8.TYSIĄCL.WYD5A Miriam intonowała im: Śpiewajmy pieśń chwały na cześć Pana, bo swą potęgę okazał, gdy konie i jeźdźców ich pogrążył w morzu.
9.BRYTYJKAWtedy im Miriam zaśpiewała: Śpiewajcie Panu, Gdyż nader wspaniałym się okazał: Konia i jego jeźdźca wrzucił w morze!
10.POZNAŃSKAMiriam zaś tak im wtórowała:Śpiewajcie Jahwe, bo okrył się chwałą, Konia wraz z jeźdźcem rzucił w morze.
11.WARSZ.PRASKAMiriam zaś tak im przyśpiewywała: Śpiewajmy dla Jahwe pieśń chwały, bo swą moc okazał, gdy konie i rydwany pogrążył w morzu.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Mirjam im zawtórowała: Zaśpiewajcie WIEKUISTEMU, bo wzniósł się wielce, rumaka i jego jeźdźca wtrącił w morze.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITMiriam im zaśpiewała: Śpiewajcie PANU, bo odniósł zwycięstwo! Konie z rydwanami rzucił w morze!