« Jer 5:6 Księga Jeremiasza 5:7 Jer 5:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dlaczegóż będę mógł być miłościw tobie? synowie twoi opuścili mię i przysięgają przez te, którzy nie są bogami: nakarmiłem je, a cudzołożyli, i w domu wszetecznice nierząd płodzili.
2.GDAŃSKA.1881Jestże co, dlaczegobym ci miał przepuścić? Synowie twoi opuścili mię, a przysięgają przez onych, którzy nie są bogami. Jakom ich jedno nakarmił, zaraz cudzołożą, a do domu wszetecznicy hurmem się walą.
3.GDAŃSKA.2017Dlaczego miałbym ci to przebaczyć? Twoi synowie opuścili mnie i przysięgają na tych, którzy nie są bogami. Jak tylko ich nakarmiłem, zaraz cudzołożyli i tłumnie zbierali się w domu nierządnicy.
4.CYLKOWCzemu to miałbym ci wybaczyć? Synowie twoi opuścili Mnie, i przysięgają na bożyszcza; gdym ich nakarmił oddali się rozpuście i do domu wszetecznicy hurmem się zwalili.
5.KRUSZYŃSKIPocóż więc mam cię zbawiać? Twoi synowie mnie opuścili, i przysięgają, ale nie na Pana. Dosyć mam z nimi, zcudzołożyli, gromadnie idą do domu wszetecznicy.
6.TYSIĄCL.WYD1Jakżebym mógł im przebaczyć? — wyrocznia Jahwe. Rzucili mnie przecie i przysięgali na takich, co nie są bogami. Karmiłem ich do syta, a cudzołożyli i nawiedzali dom nierządnicy.
7.TYSIĄCL.WYD5Dlaczego mam ci okazać łaskę? Synowie twoi opuścili Mnie i przysięgali na tych, co nie są bogami. Nasyciłem ich, a oni popełniali cudzołóstwo, zbierali się w domu nierządu.
8.BRYTYJKADlaczego miałbym ci przebaczyć? Twoi synowie opuścili mnie i przysięgają na tych, którzy nie są bogami. Dałem im żywności do syta, a oni cudzołożą, bywają gośćmi w domu wszetecznicy.
9.POZNAŃSKAJakże mam ci to odpuścić? Synowie twoi mnie opuścili i przysięgali na tych, którzy nie są Bogiem. Karmiłem ich do syta - a oni oddani rozpuście, schodzą się gromadnie w domu nierządnicy.
10.WARSZ.PRASKADlaczegóż to bowiem miałbym ci przebaczać? Odeszli przecież ode Mnie wszyscy twoi synowie i zaprzysięgli, się tym co nie są Bogiem. Dawałem im jadła do syta, a oni Mnie zdradzili i zachodzili wszyscy do domów nierządnic.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlaczego miałbym ci to wybaczyć? Twoi synowie Mnie opuścili i przysięgają na bożyszcza; kiedy ich nakarmiłem oddali się rozpuście, zgromadzili oddziały do ataku na dom wszetecznicy.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITI jak, ze względu na to, miałbym ci przebaczyć? Twoi synowie Mnie opuścili i przysięgają na tych, którzy nie są bogami! Chociaż ich karmiłem do syta, cudzołożyli, pełno ich w domach nierządnic!