« 1Moj 19:12 1 Księga Mojżeszowa 19:13 1Moj 19:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPboć zagładzimy to miasto, przeto że się jich woła❬nie❭ rozmnożyło w złości przeciw Panu Bogu, jenże jest nas posłał, abysmy je zatracili”.
2.WUJEK.1923Zgładziemy bowiem to miejsce, przeto iż przemógł krzyk ich przed Panem, który nas posłał, abyśmy je wytracili.
3.GDAŃSKA.1881Skazimy bowiem to miejsce, przeto, że się wzmógł krzyk ich przed Panem, i posłał nas Pan, abyśmy je skazili.
4.GDAŃSKA.2017Zniszczymy bowiem to miejsce, ponieważ ich okrzyk wzmógł się przed PANEM i PAN posłał nas, abyśmy je zniszczyli.
5.NEUFELD.1863Albowiem zgładzimy miejsce to, bo wielki jest krzyk na nich przed obliczem Wiekuistego, i posłał nas Wiekuisty, aby je zgładzić.
6.CYLKOWAlbowiem zburzym miejsce to, gdyż wzmogła się skarga na nich przed obliczem Wiekuistego i posłał nas Wiekuisty, aby je zburzyć."
7.KRUSZYŃSKIBo zgładzimy to miejsce, ponieważ wielki krzyk ich przed Bogiem i wysłał nas Bóg, aby je ukarać".
8.MIESESgdyż zniszczymy tę miejscowość, ponieważ wzmogła się skarga na nich przed Wiekuistym i Wiekuisty zesłał nas, ażeby ją zniszczyć”.
9.TYSIĄCL.WYD5Mamy bowiem zamiar zniszczyć to miasto, ponieważ skargi na nie do Pana tak się wzmogły, że Pan posłał nas, aby je zniszczyć.
10.BRYTYJKAZniszczymy bowiem to miejsce, gdyż głośna jest na nich skarga przed Panem i posłał nas Pan, abyśmy je zniszczyli.
11.POZNAŃSKAMy bowiem zniszczymy tę miejscowość, gdyż donośny krzyk na [jej mieszkańców] dotarł aż do samego Jahwe. Dlatego więc Jahwe wysłał nas, aby ją zniszczyć.
12.WARSZ.PRASKAMamy bowiem zniszczyć całkowicie to miasto, gdyż bardzo bolesne są skargi, które na jego mieszkańców dochodzą do Jahwe. Posłał nas zatem Jahwe, byśmy to miasto zrównali z ziemią.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo zburzymy to miejsce, gdyż wzmogła się na nich skarga przed obliczem WIEKUISTEGO, i PAN nas posłał, aby je zburzyć.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITBo my właśnie zamierzamy to miejsce zniszczyć! Tak! Wyraźnie słychać jego krzyk przed obliczem PANA! I PAN nas posłał, aby zniszczyć te miasta.