« 1Moj 19:1 1 Księga Mojżeszowa 19:2 1Moj 19:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi rzecze: „Proszę, mili pan❬ow❭ie, zstępcie do domu sługi swego a ostańcie tu, a umyj[e]cie nogi [wa]wasze, a za jutra pojdziecie”. A oni rzekli: „Nikakie, ale na ulicy ostaniemy”.
2.WUJEK.1923I rzekł: Proszę Panowie, wstąpcie do domu pacholęcia waszego, a zostańcie w nim. Umyjcie nogi swoje, a rano pójdziecie w drogę waszę. A oni odpowiedzieli: By najmniéj, ale na ulicy zostaniemy.
3.GDAŃSKA.1881Oto proszę panowie moi, wstąpcie teraz do domu sługi swego, a bądźcie tu na noc, i umyjcie nogi swe; potem rano wstawszy pójdziecie w drogę waszę. Którzy odpowiedzieli: Bynajmniej; ale na ulicy będziemy nocowali.
4.GDAŃSKA.2017I powiedział: Oto proszę, moi panowie, wstąpcie teraz do domu swego sługi, przenocujcie i umyjcie sobie nogi. Potem rano wstaniecie i pójdziecie w swoją drogę. Oni odpowiedzieli: Nie, przenocujemy na ulicy.
5.NEUFELD.1863I rzekł: otóż, panowie moi, wstąpcie proszę do domu sługi swojego i przenocujcie i umyjcie nogi swoje, i wstaniecie rano i pójdziecie w drogę swoją, a oni rzekli: nie, bo na ulicy nocować będziemy.
6.CYLKOWI rzekł: "Otóż proszę panowie moi! wstąpcie też do domu sługi waszego, i przenocujcie, i umyjcie nogi wasze; a wstawszy rano, pójdziecie w drogę waszę." I odpowiedzieli: "Nie, bo na ulicy przenocujemy."
7.KRUSZYŃSKII rzekł: "Oto proszę, panowie moi, raczcie wstąpić do domu sługi waszego, i przenocujcie i umyjcie nogi wasze; a wcześnie rano pójdziecie w podróż waszą". I odpowiedzieli: "Nie, gdyż na ulicy przenocujemy".
8.MIESESi rzekł: „Nuże, panowie moi! wstąpcież do domu sługi waszego i przenocujcie. Umyjcie sobie nogi wasze. Wczesnym rankiem pójdziecie w drogę waszą”. A oni rzekli: „Nie, zaprawdę przenocujem na placu”.
9.TYSIĄCL.WYD5rzekł: Raczcie, panowie moi, zajść do domu sługi waszego na nocleg; obmyjcie sobie nogi, a rano pójdziecie w dalszą drogę. Ale oni mu rzekli: Nie! Spędzimy noc na dworze.
10.BRYTYJKAI rzekł: Proszę, panowie moi, wstąpcie do domu sługi waszego i przenocujcie. Umyjcie nogi wasze, a wczesnym rankiem wstaniecie i możecie pójść drogą swoją. I odpowiedzieli: Nie, będziemy nocowali na dworze.
11.POZNAŃSKAPotem rzekł: - Panowie moi, zboczcie - proszę - do domu waszego sługi! Przenocujcie, umyjcie sobie nogi. Kiedy zaś rankiem wstaniecie, pójdziecie dalej swoją drogą. Lecz oni odpowiedzieli: - O nie! Przenocujemy sobie na ulicy.
12.WARSZ.PRASKAPotem powiedział: Zechciejcie, moi panowie, wejść do domu swego sługi. Zostańcie też na noc, obmyjcie sobie nogi i dopiero rano ruszcie w dalszą drogę. Lecz oni odpowiedzieli: Nie, chcemy spędzić noc na wolnym powietrzu.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiedział także: Otóż proszę, moi panowie, wstąpcie do domu waszego sługi, przenocujcie oraz umyjcie wasze nogi; a rano wstaniecie oraz pójdziecie w waszą drogę. Zatem odpowiedzieli: Nie, ponieważ przenocujemy na ulicy.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITPanowie - zaczął - zapraszam, wstąpcie do domu swego sługi, przenocujcie u mnie. Umyjcie u mnie nogi, a wczesnym rankiem wstaniecie i ruszycie w dalszą drogę. Nie - odpowiedzieli - spędzimy noc na placu.