« 1Moj 19:24 1 Księga Mojżeszowa 19:25 1Moj 19:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi potracił jest ty miasta a wszytkę włość a se wszytkim ludem, csokoli jich tam było, od małego do więcszego ❬...❭.
2.WUJEK.1923I wywrócił miasta te, i wszystkę wkół krainę: wszystkie obywatele miast i wszystko, co się zieleni na ziemi.
3.GDAŃSKA.1881I wywrócił miasta one, i wszystkę onę równinę, wszystkie obywatele miast onych, i urodzaje onej ziemi.
4.GDAŃSKA.2017I zniszczył te miasta, całą tę równinę i wszystkich mieszkańców tych miast, a także roślinność tej ziemi.
5.NEUFELD.1863I zniszczył miasta te i całą okolicę i wszystkich mieszkańców tych miast i roślinę ziemi.
6.CYLKOWI zniszczył miasta te, i całą ową okolicę, i wszystkich mieszkańców tych miast, i roślinność ziemi.
7.KRUSZYŃSKII zniszczył te miasta i całą równinę, i wszystkich mieszkańców miast i całą roślinność na ziemi.
8.MIESESi zniszczył te miasta, całą Równinę [Kikkar] i wszystkich mieszkańców miast tych, oraz rośliny ziemi.
9.TYSIĄCL.WYD5I tak zniszczył te miasta oraz całą okolicę wraz ze wszystkimi mieszkańcami miast, a także roślinność.
10.BRYTYJKAI zniszczył owe miasta i cały okrąg, i wszystkich mieszkańców owych miast oraz roślinność ziemi.
11.POZNAŃSKAW ten sposób zniszczył owe miasta i całą okolicę, wszystkich mieszkańców miasta a także roślinność na tej ziemi.
12.WARSZ.PRASKAZniszczył doszczętnie obydwa miasta oraz całą okolicę, [wytracił] wszystkich mieszkańców tych miast i wytępił wszystko, co rosło na ziemi.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I zniszczył te miasta oraz całą okolicę, wszystkich mieszkańców tych miast oraz roślinność ziemi.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITZniszczył On te miasta, zniszczył cały okręg, wszystkich mieszkańców tych miast, nawet zieleń na polach.