« 1Moj 19:2 1 Księga Mojżeszowa 19:3 1Moj 19:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA on jich barzo prosi, aby się wrocili k niemu, a gdyż byli weszli w jego dom, uczynił jest gody, uwarzył prażnice i jedli są.
2.WUJEK.1923Przymusił ich bardzo, aby stanęli u niego: a gdy weszli do domu jego, sprawił ucztę i napiekł chleba przasnego, i jedli.
3.GDAŃSKA.1881Ale on przymuszał ich bardzo, iż się skłonili do niego, i weszli w dom jego; zaczem sprawił im ucztę, i napiekł chleba przaśnego, i jedli.
4.GDAŃSKA.2017Gdy bardzo na nich nalegał, zboczyli do niego i weszli do jego domu. Wtedy wyprawił im ucztę i napiekł przaśnego chleba, i jedli.
5.NEUFELD.1863I nalegał na nich bardzo i wstąpili do niego i weszli do domu jego i sporządził im ucztę i przaśników napiekł i jedli.
6.CYLKOWI nastawał na nich usilnie, i zaszli do niego, i przybyli do domu jego; i wyprawił im ucztę, i przaśników napiekł; i jedli.
7.KRUSZYŃSKILecz tak bardzo nalegał na nich, że udali się do niego i weszli do jego domu. I uczynił ucztę dla nich i upiekł podpłomyków i jedli.
8.MIESESAle on nalegał, na nich bardzo, – więc wstąpili do niego i weszli do domu jego, gdzie urządził ucztę im i wypiekł przaśniki, które oni jedli.
9.TYSIĄCL.WYD5Gdy on usilnie ich prosił, zgodzili się i weszli do jego domu. On zaś przygotował wieczerzę, poleciwszy upiec chleba przaśnego. I posilili się.
10.BRYTYJKALecz on bardzo nalegał na nich; wstąpili więc do niego i weszli do domu jego. A on wyprawił im ucztę, upiekł przaśniki i jedli.
11.POZNAŃSKAKiedy jednak bardzo na nich nalegał, zboczyli wreszcie do niego i weszli do jego domu. Wtedy on przygotował im wieczerzę, napiekłszy przaśnego chleba. Posilili się zatem.
12.WARSZ.PRASKAAle on nastawał tak długo, aż w końcu zgodzili się i weszli do jego domu. Przygotował im posiłek, polecając uprzednio upiec przaśne chleby. I posilili się.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz usilnie na nich nalegał, zatem do niego poszli i przybyli do jego domu. Wyprawił im też ucztę oraz napiekł przaśników, więc jedli.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITAle ponieważ Lot bardzo nalegał, zgodzili się w końcu skorzystać z jego gościnności. Lot wyprawił im ucztę, kazał napiec przaśników, aby goście mogli się posilić.