« 1Moj 19:32 1 Księga Mojżeszowa 19:33 1Moj 19:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA tako tego wieczora dały są swemu oćcu wina pić, a wstąpiwszy starsza ku oćcu i spała jest s nim, ale on nie czuł, gdyż to się z nim położyła ani gdyż od niego wstała.
2.WUJEK.1923Dały tedy ojcu swemu pić wina onéj nocy: i weszła starsza, i spała z ojcem: a on nie czuł, ani kiedy się układła córka, ani kiedy wstała.
3.GDAŃSKA.1881Dały tedy pić ojcu swemu wina onej nocy. I wszedłszy starsza spała z ojcem swym; ale on nie czuł ani kiedy się układła, ani kiedy wstała.
4.GDAŃSKA.2017Upoiły więc swego ojca winem tej nocy. I starsza weszła i spała ze swym ojcem, ale on nie spostrzegł ani kiedy się położyła, ani kiedy wstała.
5.NEUFELD.1863I upoiły ojca swego winem téj nocy, i przyszła starsza i położyła się przy ojcu, a nie wiedział ani o położeniu się jéj, ani o wstaniu jéj.
6.CYLKOWI upoiły ojca swojego winem nocy onej, i poszła starsza i położyła się przy ojcu swoim; a nie wiedział on kiedy się układła, i kiedy wstała.
7.KRUSZYŃSKINapoiwszy ojca swego winem tejże nocy, przyszła starsza i spała ze swoim ojcem i nie wiedział, gdy spała, ani gdy wstawała.
8.MIESESOne upoiły też winem ojca swojego owej nocy i starsza przystąpiła i położyła się przy ojcu swoim, a on nie wiedział ani kiedy kładła się, ani kiedy wstawała.
9.TYSIĄCL.WYD5Upoiły więc ojca winem tej samej nocy: wtedy starsza poszła i położyła się przy ojcu swoim, on zaś nawet nie wiedział ani kiedy się kładła, ani kiedy wstała.
10.BRYTYJKAUpoiły więc ojca swego winem tej nocy. A starsza weszła i spała ze swym ojcem, ale on nie wiedział ani kiedy się położyła, ani kiedy wstała.
11.POZNAŃSKATej samej nocy upoiły więc ojca winem; wtedy starsza poszła i położyła się przy ojcu. On zaś nie spostrzegł, ani kiedy się położyła, ani też gdy wstała.
12.WARSZ.PRASKATak więc wieczorem podały ojcu wino, po czym starsza córka przyszła i położyła się obok niego, a on nawet nie zauważył, kiedy się przy nim kładła i kiedy wstała.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc tej nocy upiły swojego ojca winem i poszła starsza oraz położyła się przy swym ojcu. A on nie wiedział, kiedy się położyła i kiedy wstała.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITPod wieczór więc upiły ojca winem. A gdy się położył, starsza zbliżyła się do ojca. On zaś nie był świadom ani tego, kiedy się położyła, ani kiedy odeszła.