« 1Moj 19:35 1 Księga Mojżeszowa 19:36 1Moj 19:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy poczęłasta dwie dziewce Lotowie z swym oćcem.
2.WUJEK.1923Poczęły tedy dwie córki Lotowe z ojca swego.
3.GDAŃSKA.1881A tak poczęły obie córki Lotowe z ojca swego.
4.GDAŃSKA.2017Tak obie córki Lota poczęły ze swego ojca.
5.NEUFELD.1863I poczęły dwie córki Lota od ojca swojego.
6.CYLKOWI poczęły dwie córki Lota od ojca swojego.
7.KRUSZYŃSKII poczęły obydwie córki Lota od swego ojca.
8.MIESESObie córki Lota poczęły od ojca swojego.
9.TYSIĄCL.WYD5I tak obie córki Lota stały się brzemienne za sprawą swego ojca.
10.BRYTYJKATak więc poczęły obie córki Lota z ojca swego.
11.POZNAŃSKATak to obie córki Lota stały się brzemienne przez swego ojca.
12.WARSZ.PRASKAI tak obydwie córki Lota stały się brzemienne za sprawą swego ojca.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem dwie córki Lota poczęły ze swojego ojca.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITTak obie córki Lota poczęły za sprawą ojca.