« 1Sam 27:2 1 Księga Samuela 27:3 1Sam 27:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI bydlił s Achys Dawid w Jet, on a mężowie jego, ❬...❭ i rodzina jego, ❬Dawid❭ a dwie żenie jego, Achynoem jezrahelicska a Abigail, żona niegdy Nabelowa karmelskiego.
2.WUJEK.1923I mieszkał Dawid z Achis w Geth, sam i mężowie jego, mąż i dom jego, i Dawid i dwie żony jego, Achinoam Izraelitka, i Abigail, żona Nabal z Karmela.
3.GDAŃSKA.1881I mnieszkał Dawid przy Achisie w Get, sam i mężowie jego, każdy z czeladzią swoją, Dawid i dwie żony jego, Achinoam Jezreelitka, i Abigail, żona przedtem Nabalowa z Karmelu.
4.GDAŃSKA.2017I Dawid mieszkał u Akisza w Gat, on i jego ludzie, każdy ze swoją rodziną: Dawid i jego dwie żony, Achinoam Jizreelitka i Abigail, dawna żona Nabala, Karmelitka.
5.CYLKOWI bawił Dawid wraz z ludźmi swoimi przy Achiszu w Gath, każdy z rodziną swoją; Dawid wraz z dwiema swemi żonami, Achinoamą z Izreel, i Abigailą, żoną Nabala z Karmelu.
6.KRUSZYŃSKII zamieszkał Dawid u Akhisza w Gath wraz ze swoimi ludźmi, każdy ze swoją rodziną i Dawid z dwiema swymi żonami: Ahinoam Izreelitką i Abigail, żoną Nabala Karmelitczyka.
7.TYSIĄCL.WYD5Dawid przebywał u Akisza ze swymi ludźmi oraz ich rodzinami: Dawid z dwiema żonami, Achinoam z Jizreel i Abigail, [dawną] żoną Nabala z Karmelus.
8.BRYTYJKAI mieszkał Dawid u Akisza w Gat wraz ze swoimi wojownikami, każdy ze swoją rodziną, a Dawid z dwiema swoimi żonami, z Achinoam z Jezreel i z Abigail, wdową po Nabalu z Karmelu.
9.POZNAŃSKAZamieszkał Dawid u Akisza w Get: on i jego ludzie, każdy ze swą rodziną - Dawid z dwiema swymi żonami, Achinoam, Jizreelitką, i Abigajil, [byłą] żoną Nabala z Karmelu.
10.WARSZ.PRASKAU Akisza w Gat pozostawał Dawid razem ze swymi ludźmi. Każdy miał ze sobą własną rodzinę. Z Dawidem były jego dwie żony, Achinoam z Jizreel i Abigail z Karmelu, [dawna] żona Nabala.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Dawid bawił wraz ze swoimi ludźmi przy Achiszu, w Gath, każdy ze swoją rodziną; także Dawid wraz z swymi dwoma żonami Achinoamą z Jezreel i Abigail, byłą żoną Nabala z Karmelu.
12.EIB.BIBLIA.2016W ten sposób on sam i jego ludzie, każdy ze swoją rodziną, zamieszkali u Akisza w Gat. Dawid wziął z sobą również swoje obie żony: Achinoam Jizreelitkę i Abigail Karmelitkę, wdowę po Nabalu.