« 1Sam 27:5 1 Księga Samuela 27:6 1Sam 27:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA tak dał jemu Achys tego dnia jeno miasto jimieniem Sycelech, przetoż dostało się to miasto krolom żydowskim aż do dzisiego dnia.
2.WUJEK.1923I dał mu Achis dnia onego Syceleg: dla któréj przyczyny dostał się Syceleg królom Judzkim, aż do dnia dzisiejszego.
3.GDAŃSKA.1881I dał mu Achis dnia onego Syceleg; dla tego Syceleg było królów Judzkich aż do dnia tego.
4.GDAŃSKA.2017Akisz dał mu więc w tym dniu Siklag. Dlatego Siklag należy do królów Judy aż do dziś.
5.CYLKOWI tak wyznaczył mu Achisz jeszcze tegoż samego dnia Cyklak; z tego powodu należy Cyklak do królów judzkich aż po dzień dzisiejszy.
6.KRUSZYŃSKII wyznaczył mu Akhisz owego dnia Cyklag; z tego powodu należy Cyklag do królów judzkich aż do dnia dzisiejszego.
7.TYSIĄCL.WYD5Akisz więc oddał mu w tym dniu Siklag. Dlatego właśnie Siklag należy do królów judzkich aż do dnia dzisiejszego.
8.BRYTYJKAI dał mu Akisz tego dnia Syklag; dlatego Syklag należy do królów judzkich do dnia dzisiejszego.
9.POZNAŃSKAI tego dnia dał mu Akisz Ciklag; dlatego Ciklag należy do królów judzkich aż do dnia dzisiejszego.
10.WARSZ.PRASKAI dał mu wówczas Akisz Siklag. To dlatego właśnie aż po dzień dzisiejszy Siklag należy do królów judzkich.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak, jeszcze tego samego dnia, Achisz wyznaczył mu Cyklag; z tego powodu Cyklag należy do królów judzkich aż po dzisiejszy dzień.
12.EIB.BIBLIA.2016I Akisz dał mu wówczas Siklag, dlatego Siklag należy do królów judzkich aż do dnia dzisiejszego.