« Łuk 18:11 Ewangelia Łukasza 18:12 Łuk 18:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Poszczę dwa kroć na tydzień, dziecięciny daję ze wszego ile trzymam.
2.WUJEK.1923Poszczę dwakroć w tydzień: dawam dziesięciny ze wszystkiego, co mam.
3.RAKOW.NTPoszczę dwakroć w tegodniu; dawam dziesięcinę ze wszytkich rzeczy które dzierżę.
4.GDAŃSKA.1881Poszczę dwakroć w tydzień; daję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam.
5.GDAŃSKA.2017Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam.
6.SZCZEPAŃSKIPoszczę dwakroć w tygodniu; składam dziesięciny ze wszystkiego, co nabywam.
7.GRZYM1936Poszczę dwa razy na tydzień i ze wszystkiego, co mam, dziesięcinę daję.
8.DĄBR.WUL.1973Poszczę dwakroć w tygodniu, składam dziesięciny ze wszystkiego, co mam.
9.TYSIĄCL.WYD5Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam.
10.BRYTYJKAPoszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku.
11.POZNAŃSKAPoszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięciny ze wszystkiego, co nabywam.
12.WARSZ.PRASKAPoszczę dwa razy w tygodniu, oddaję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Poszczę dwa razy na tydzień i daję dziesięcinę ze wszystkiego co zyskam.
14.EIB.BIBLIA.2016Poszczę dwa razy w tygodniu, oddaję dziesiątą część wszystkich moich przychodów.
15.TOR.NOWE.PRZ.Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co zyskam.