« Łuk 18:31 Ewangelia Łukasza 18:32 Łuk 18:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo wydadzą (ji) poganom, i naurągają mu się, i zelżą go, i uplwan będzie.
2.WUJEK.1923Bo będzie wydan poganom i będzie naigrawan i ubiczowan i uplwan.
3.RAKOW.NTBo będzie podan Poganom, i będzie nagrawan, i zelżon, i uplwan,
4.GDAŃSKA.1881Bo będzie wydany poganom, i będzie naśmiewany, i zelżony, i uplwany:
5.GDAŃSKA.2017Będzie bowiem wydany poganom, wyśmiany, zelżony i opluty;
6.SZCZEPAŃSKIBędzie bowiem wydany w ręce pogan; będzie zelżony i ubiczowany i oplwany,
7.GRZYM1936W ręce pogan go wydadzą, wyszydzą, ubiczują i plwać mu na twarz będą.
8.DĄBR.WUL.1973Będzie bowiem wydany poganom, będzie wyśmiany, ubiczowany i oplwany.
9.TYSIĄCL.WYD5Zostanie wydany w ręce pogan, będzie wyszydzony, zelżony i opluty;
10.BRYTYJKAWydadzą go bowiem poganom i wyśmieją, zelżą i oplwają,
11.POZNAŃSKAZostanie wydany poganom i wyśmiany, i znieważony, i opluty.
12.WARSZ.PRASKABędzie wydany poganom, będą zeń drwić, znieważą Go i oplują.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem zostanie wydany poganom, wyśmiany, znieważony i opluty,
14.EIB.BIBLIA.2016Gdyż będzie On wydany poganom i wyśmiany, znieważony i opluty,
15.TOR.NOWE.PRZ.Bo zostanie wydany poganom, i będzie wyśmiany, znieważony i opluty;