« Łuk 18:41 Ewangelia Łukasza 18:42 Łuk 18:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Jesus rzekł mu: Przejrzy, wiara twoja uzdrowiła cię.
2.WUJEK.1923A Jezus mu rzekł: Przejrzyj, wiara twoja ciebie uzdrowiła.
3.RAKOW.NTA Jezus rzekł mu: Przejźrzyże; wiara twa zachowała cię.
4.GDAŃSKA.1881A Jezus mu rzekł: Przejrzyj, wiara twoja ciebie uzdrowiła.
5.GDAŃSKA.2017Jezus mu powiedział: Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła.
6.SZCZEPAŃSKIA Jezus rzekł do niego: Przejrzyj, wiara twoja uzdrowiła cię!
7.GRZYM1936Jezus mu rzekł: Przejrzyj, wiara twoja uzdrowiła cię.
8.DĄBR.WUL.1973I rzekł mu Jezus: Przejrzyj, wiara twoja uzdrowiła cię.
9.TYSIĄCL.WYD5Jezus mu odrzekł: Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła.
10.BRYTYJKAA Jezus rzekł do niego: Przejrzyj! Wiara twoja uzdrowiła cię.
11.POZNAŃSKAPrzejrzyj - powiedział mu Jezus - twoja wiara cię uzdrowiła.
12.WARSZ.PRASKAA Jezus powiedział mu: Przejrzyj, uzdrowiła cię twoja wiara.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Jezus mu powiedział: Przejrzyj; twoja wiara cię wybawiła.
14.EIB.BIBLIA.2016Przejrzyj! - polecił Jezus. - Twoja wiara cię ocaliła.
15.TOR.NOWE.PRZ.A Jezus mu powiedział: Przejrzyj! Wiara twoja cię ocaliła.