« Łuk 18:5 Ewangelia Łukasza 18:6 Łuk 18:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł lepak pan: Słuchajcie co sędzia niesprawiedliwy mówi:
2.WUJEK.1923I rzekł Pan: Słuchajcie, co mówi niesprawiedliwy sędzia.
3.RAKOW.NTRzekł tedy Pan: Słuchajcież, co Sędzia niesprawiedliwości mówi.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł tedy Pan: Słuchajcież, co mówi niesprawiedliwy sędzia.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział Pan: Słuchajcie, co mówi niesprawiedliwy sędzia.
6.SZCZEPAŃSKIPan też dodał: Słuchajcie, co powiedział sędzia niesprawiedliwy!
7.GRZYM1936I mówił Pan dalej: Słyszeliście, co powiedział niesprawiedliwy sędzia.
8.DĄBR.WUL.1973I rzekł Pan: Słuchajcie, co mówi sędzia niesprawiedliwy,
9.TYSIĄCL.WYD5I Pan dodał: Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia.
10.BRYTYJKAI rzekł Pan: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada!
11.POZNAŃSKAPan powiedział: Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia!
12.WARSZ.PRASKAPan zaś rzekł: Rozważcie dobrze, co powiedział ów niesprawiedliwy sędzia.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Pan powiedział: Posłuchajcie co mówi ten sędzia bezprawia.
14.EIB.BIBLIA.2016I Pan podsumował: Zauważcie, jak zachował się ten niesprawiedliwy sędzia.
15.TOR.NOWE.PRZ.A Pan powiedział: Posłuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia;