« 1Moj 30:20 1 Księga Mojżeszowa 30:21 1Moj 30:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Po którym urodziła córkę imieniem Dynę.
2.GDAŃSKA.1881Potem porodziła córkę, i nazwała imię jej Dyna.
3.GDAŃSKA.2017Potem urodziła córkę i nadała jej imię Dina.
4.NEUFELD.1863A potém porodziła córkę, i nazwała imię jéj Dinah.
5.CYLKOWA następnie urodziła córkę, i nazwała imię jej: Dina.
6.KRUSZYŃSKIA następnie urodziła córkę i dała jej imię Dina.
7.MIESESPotem urodziła córkę i nazwała ją Diną.
8.SPITZER.1937A potem urodziła córkę i nazwała imię jej Dina.
9.TYSIĄCL.WYD5Wreszcie urodziła i córkę, którą nazwała Dina.
10.BRYTYJKAPotem urodziła córkę i nazwała ją Dina.
11.POZNAŃSKAPotem urodziła także córkę, nadając jej imię Dina.
12.WARSZ.PRASKAWreszcie wydała na świat także córkę i nazwała ją Dina.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A następnie urodziła córkę i nazwała jej imię Dina.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITUrodziła jeszcze córkę. Tej dała na imię Dina.