« 1Moj 30:29 1 Księga Mojżeszowa 30:30 1Moj 30:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Małoś miał pierwéj, niżem przyszedł do ciebie: a teraz stałeś się bogatym, i błogosławił ci Pan na przyjście moje. Słuszna tedy rzecz jest, abych téż kiedy swój dom opatrzył.
2.GDAŃSKA.1881Bo ta trocha, którąś miał przede mną, rozmnożyła się wielce; i błogosławił ci Pan na przyjście moję, a teraz kiedyż ja się też starać będę o dom swój?
3.GDAŃSKA.2017Miałeś bowiem niewiele przed moim przyjściem, a bardzo się to pomnożyło i PAN błogosławił ci, odkąd tu jestem. Kiedy jednak mam się starać o swój dom?
4.NEUFELD.1863Gdyż to małe, które miałeś przedemną, rozpostarło się na mnóstwo i błogosławił ci Wiekuisty z powodu mojego, a teraz kiedy i ja co zrobię dla swojego domu?
5.CYLKOWBo nieliczném było, coś miał przedemną, a rozmnożyło się w mnóstwo, i błogosławił ci Wiekuisty z przyjściem mojém; a teraz, kiedyż popracować i mnie dla domu mojego?"
6.KRUSZYŃSKIBo mało co miałeś przedemną, a teraz bardzo wzrosło; i błogosławił ci Bóg dla postępowania mojego. Teraz tedy, kiedy powrócę do mego domu?"
7.MIESESalbowiem nieliczne to, co przedemną posiadałeś, rozparło się i namnożyło; Bóg błogosławił tobie w ślad za mną – teraz zaś, kiedyż ja też będę działał dla mojego domu?”
8.SPITZER.1937Gdyż trocha, jaką miałeś przede mną a rozrodziła się w mnóstwo i błogosławił Wiekuisty tobie, dla zabiegów moich, a teraz kiedyż popracuję także ja dla domu mojego?
9.TYSIĄCL.WYD5Miałeś bowiem niewielki [majątek], zanim przyszedłem; odkąd zaś tu jestem, pomnożył się on bardzo i Pan ci błogosławi w ślad za mną. Jednak teraz muszę się zatroszczyć i o moją rodzinę.
10.BRYTYJKABo niewiele tego było, co miałeś, zanim ja przyszedłem, a rozmnożyło się obficie, i błogosławił ci Pan za każdym krokiem moim. Kiedyż więc mam zacząć dbać o własny dom?
11.POZNAŃSKANiewiele bowiem było tego, co posiadałeś przed moim przyjściem. Ale to pomnożyło się niezmiernie, gdyż Jahwe błogosławił tobie, skoro tylko przyszedłem. Kiedyż jednak mam się wreszcie zatroszczyć także i o swój dom?
12.WARSZ.PRASKATo niewiele, co posiadałeś, nim tu przybyłem, bardzo się rozrosło, a Jahwe każdy mój krok darzył swoim błogosławieństwem. Czyż nie wypada, żebym teraz pomyślał trochę i o własnym domu?
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo nielicznym było to, co miałeś przede mną, a rozmnożyło się w mnóstwo. Z moim przyjściem błogosławił ci WIEKUISTY, a teraz trzeba mi popracować dla mojego domu.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITNiewiele miałeś tego przedtem, a rozrosło się potężnie. PAN błogosławił cię dzięki moim przedsięwzięciom. Zacząłem się jednak zastanawiać, kiedy wreszcie zrobię coś także dla mojej rodziny?