« 1Moj 30:31 1 Księga Mojżeszowa 30:32 1Moj 30:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Obejdź wszystkie trzody swoje, a odłącz wszystkie owce pstre nakrapianéj wełny: a cokolwiek płowego, blachowanego, i pstrego będzie, tak między owcami jako i między kozami, będzie zapłata moja.
2.GDAŃSKA.1881Przejdę dziś przez wszystkie trzody twoje, odłączając stamtąd każde bydlę pstre i nakrapiane, i każde bydlę płowe między owcami, a nakrapiane i pstre między kozami; to będzie zapłatą moją.
3.GDAŃSKA.2017Obejdę dziś wszystkie twoje stada i odłączę z nich każde bydło pstre i nakrapiane i każde bydło ciemne wśród owiec, a nakrapiane i pstre wśród kóz. To będzie moja zapłata.
4.NEUFELD.1863Przejdę całą trzodę twoją dzisiaj, odosobnij z niej każde jagnię nakrapiane i pstre, i każde jagnię ciemno-czerwone między owcami, i pstre i nakrapiane między kozami. I takie niech będą mojém wynagrodzeniem.
5.CYLKOWPrzejdę całą trzodę twoję dzisiaj, i oddzielę z niej każde jagnię nakrapiane i pstre; a każde jagnię płowe między owcami, a pstre i nakrapiane między kozami, niechaj będzie wynagrodzeniem mojém.
6.KRUSZYŃSKIObejdę dzisiaj wszystkie stada twoje, odłączając wszystkie owce pstre i nakrapianej wełny; a cokolwiek płowego, nacechowanego i pstrego będzie, tak między owcami, jako i między kozami - to zapłatą moją.
7.MIESESPrzejdę dziś poprzez wszystką trzodę twoją, ażeby usunąć stamtąd każdą owcę pstrą i nakrapianą, każdą owcę płową i kozy pstre i nakrapiane; takiem niech będzie wynagrodzenie moje.
8.SPITZER.1937Przejdę wszystką trzodę twoją dziś, wydzielę stamtąd każde jagnię nakrapiane i pstre, a każde jagnię rdzawe między owcami, pstre i nakrapiane między kozami niechaj będzie wynagrodzeniem moim.
9.TYSIĄCL.WYD5A więc obejdę dzisiaj wszystkie twe stada; oddzielę z nich wszystkie jagnięta cętkowane, pstre i czarne spośród owiec oraz koźlęta pstre i cętkowane spośród kóz. Niech one będą moją zapłatą.
10.BRYTYJKAObejdę dzisiaj wszystkie trzody twoje i oddzielę z nich wszystkie jagnięta cętkowane i łaciate, i wszystkie jagnięta czarne między owcami, oraz koźlęta łaciate i cętkowane między kozami. To będzie moja zapłata.
11.POZNAŃSKAObejdę mianowicie dziś wszystkie twoje owce i odłączę z nich wszystkie sztuki nakrapiane i pstre, wszystkie jagnięta czarne oraz pstre i nakrapiane koźlęta; to będzie moja zapłata.
12.WARSZ.PRASKAKiedy będę dziś chodził między twoimi stadami, pozwól mi odłączyć wszystkie sztuki białe w czarne cętki, białe w czarne łaty oraz czarne w białe cętki spośród młodych koźląt. Niech one będą dla mnie zapłatą.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dziś przejdę całą twoją trzodę i oddzielę z niej każde jagnię pstre oraz nakrapiane; niech moim wynagrodzeniem będzie każda płowa sztuka młodego bydła między owcami; a pstra, czy nakrapiana, między kozami.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITOtóż obejdę dzisiaj wszystkie twoje stada i wydzielę z nich wszystkie jagnięta cętkowane i łaciate oraz wszystkie owce czarne. Podobnie wydzielę kozy cętkowane i łaciate - to będzie moja zapłata.