« 1Moj 30:41 1 Księga Mojżeszowa 30:42 1Moj 30:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPale gdyż to pozdne owce płod miały poczynać, tedy nie kładł prącia. Bo tako było, cso się pozdnie urodziło, to się wszytko dostało Labanowi, ale cso ranego płodu, to wszytko się dostało Jakobowi.
2.WUJEK.1923Ale kiedy póżne przypuszczanie było, i poczęcie poślednie, nie kładł ich. I dostały się, które były póżne, Labanowi, a ranne Jakóbowi.
3.GDAŃSKA.1881Lecz gdy późniejszych owiec przypuszczanie było, nie kładł ich: i były późniejsze Labanowe, a rańsze Jakóbowe.
4.GDAŃSKA.2017Lecz gdy przychodziły słabsze zwierzęta, nie kładł ich. I słabsze były Labana, a silniejsze Jakuba.
5.NEUFELD.1863A gdy osłabły trzody, nie postawił, a tak były słabe dla Labana a mocne dla Jakoba.
6.CYLKOWAle gdy owce słabe były, nie ustawiał ich; i tak zostały słabe dla Labana, a silne dla Jakóba.
7.KRUSZYŃSKIA gdy przypuszczanie było opóźnione, nie kładł w tym celu, aby opóźnione należały do Labana, a silne do Jakóba.
8.MIESESilekroć zaś bywały owce słabsze – nie stawiał, – tak więc przypadały słabsze Labanowi, zaś mocniejsze Jakóbowi.
9.SPITZER.1937A gdy były owce słabe, nie ustawiał ich; i tak były słabe dla Labana a silne dla Jakóba.
10.TYSIĄCL.WYD5gdy zaś owce były słabe, patyków nie kładł. W ten sposób sztuki słabe miały się dostać Labanowi, a mocne - Jakubowi.
11.BRYTYJKALecz gdy owce były słabe, nie kładł ich. Dlatego Laban miał słabe, a Jakub silne.
12.POZNAŃSKAKiedy jednak zwierzęta były słabe, nie kładł [ich]. I tak słabsze przypadały Labanowi, a silniejsze Jakubowi.
13.WARSZ.PRASKAKiedy zaś widział, że miały się parzyć słabsze sztuki, nie wtykał w ziemię przed nimi gałązek [wskutek czego rodziły się sztuki tylko mocne]. W ten sposób stadom Labana przybywało owiec słabych, wszystkie zaś co dorodniejsze dostawały się Jakubowi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale kiedy owce były słabe, to ich nie ustawiał; i tak słabe zostały dla Labana, a silne dla Jakóba.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNie robił tego w przypadku owiec słabszych, dlatego słabsze trafiały do Labana, a mocniejsze pozostawały przy Jakubie.