« 1Moj 30:42 1 Księga Mojżeszowa 30:43 1Moj 31:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rozpłodził się był Jakob w jimienie przesilne a miał jest stad wiele, dziewek, panosz, wielbłądow dosyć i wołow.
2.WUJEK.1923I zbogacił się on człowiek niezmiernie i miał trzód wiele, służebnic i sług, wielbłądów i osłów.
3.GDAŃSKA.1881I tak zbogacił się on człowiek bardzo, i miał owiec wiele, i służebnic i sług, i wielbłądów, i osłów.
4.GDAŃSKA.2017I tak wzbogacił się bardzo ten człowiek, i miał wiele stad, a także służące i służących oraz wielbłądy i osły.
5.NEUFELD.1863I rozpostarł się mąż ten bardzo daleko, i miał wiele trzody i służebnice i sługi i wielbłądy i osły.
6.CYLKOWI wzmógł się mąż ów bardzo a bardzo, i miał trzody liczne, i służebnice, i sługi, i wielbłądy i osły.
7.KRUSZYŃSKII stał się więc nadzwyczajnie zamożnym; miał liczne stada, służące i sługi, wielbłądy i osły.
8.MIESESMąż ten rozparł się niezmiernie i posiadł liczne trzody, służebnice i służących, wielbłądy i osły.
9.SPITZER.1937I wzmógł się mąż ów bardzo a bardzo i miał owiec mnóstwo i służebnice i sługi i osły.
10.TYSIĄCL.WYD5Tak to stał się Jakub człowiekiem bardzo zamożnym; miał bowiem liczne trzody, a ponadto niewolnice, sługi, wielbłądy i osły.
11.BRYTYJKATak to mąż ów wzbogacił się ogromnie, miał liczne trzody i miał niewolnice i niewolników, wielbłądy i osły.
12.POZNAŃSKAToteż wzbogacił się Jakub niezwykle: miał wiele stad, służebnic, sług, wielbłądów i osłów.
13.WARSZ.PRASKAI tak Jakub stał się po pewnym czasie człowiekiem bardzo bogatym, posiadał liczne stada owiec i kóz, wiele służebnic i sług, wielbłądów i osłów.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem ów mąż wzbogacił się bardzo, a bardzo; oraz miał liczne trzody, służebnice, sługi, wielbłądy i osły.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITW ten sposób człowiek ten wielce się wzbogacił. Miał ogromne stada owiec, niewolnice i niewolników, wielbłądy oraz osły.