« 1Moj 30:7 1 Księga Mojżeszowa 30:8 1Moj 30:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Za którego rzekła Rachel: zrównał mię Bóg z siostrą moją, i przemogłam, i nazwała go Nephtalim.
2.GDAŃSKA.1881Tedy rzekła Rachel: Mężniem się biedziła z siostrą moją, a przemogłam; i nazwała imię jego Neftali.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Rachela powiedziała: Dzielnie walczyłam z moją siostrą i zwyciężyłam. I nadała mu imię Neftali.
4.NEUFELD.1863I rzekła Rachel: zapasy boskiemi pasowałam się z siostrą swoją i przemogłam, i nazwała imię jego Naftali.
5.CYLKOWI rzekła Rachel: "Zapasy potężnymi pasowałam się z siostrą moją, a przemogłam;" i nazwała imię jego: Naftali.
6.KRUSZYŃSKII powiedziała Rachela: "Walcząc wobec Boga, walczyłam przeciw mej siostrze i przemogłam". I dała mu imię Neftali.
7.MIESESa Rachela rzekła: „Zawody Boskie wiodłam [niftalti] ze siostrą swoją i też zmogłam” – więc nazwała go Naftalim.
8.SPITZER.1937tedy rzekła Rachela: – Zapasami potężnymi pasowałam się z siostrą moją, także przemogłam, – więc nazwała imię jego Naftali.
9.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Rachela rzekła: Nadludzką walkę wiodłam z siostrą moją i zwyciężyłam. Przeto dała mu imię Neftali.
10.BRYTYJKARachela zaś rzekła: Nadludzkie boje stoczyłam z siostrą moją i zwyciężyłam; i nazwała go Naftali.
11.POZNAŃSKARachela rzekła więc: "Niezwykłe zmagania wiodłam z moją siostrą i zwyciężyłam ją!" Dała mu więc imię Neftali.
12.WARSZ.PRASKAWtedy powiedziała Rachel: Zostałam skazana na niezwykłe zmagania z moją siostrą. Ale ją pokonałam. Dlatego nadała mu imię Neftali, to znaczy: wojownik.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Rachel powiedziała: Mocowałam się z moją siostrą potężnymi zapasami i przemogłam. Więc nazwała jego imię Naftali.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITRachela tryumfowała: Nadludzkie boje stoczyłam z moją siostrą, ale się nie poddałam - i nadała mu imię Naftali.