« Iza 44:28 Księga Izajasza 45:1 Iza 45:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan pomazańcowi memu, Cyrusowi, któregom ujął prawicę, abych podbił przed nim narody, a grzbiety królów obrócił, i otworzył przed nim wrota, a bramy nie będą, zamknione.
2.GDAŃSKA.1881To mówi Pan pomazańcowi swemu Cyrusowi, którego prawicę ujmę, a porażę przed nim narody, i biodra królów rozpaszę, a pootwieram przed nim wrota, i bramy nie będą zamknięte.
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN do swego pomazańca Cyrusa, którego prawicę ująłem, by podbić przed nim narody, rozpinać biodra królów i otworzyć przed nim wrota, a bramy nie będą zamknięte.
4.CYLKOWTak rzecze Wiekuisty do pomazańca Swojego, do Koresza, - którego ująłem prawicę, aby upokorzyć przed nim narody, a biodra królów rozpasać; aby otworzyć przed nim wrota, a bramy, aby zamknięte nie były. -
5.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan o swym pomazańcu, Cyrusie: Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły.
6.BRYTYJKATak rzekł Pan do swojego pomazańca Cyrusa, którego ująłem za jego prawicę, aby przed nim zdeptać narody i odpiąć pas na biodrach królów, aby przed nim otworzyć podwoje i aby bramy nie były zamknięte:
7.POZNAŃSKATak mówi Jahwe do pomazańca swojego Cyrusa, którego prawicę ująłem, by przed nim ukorzyć narody i biodra królów rozbroić, by wrota przed nim otwierać i aby bram nie zamykano [przed nim]:
8.WARSZ.PRASKAOto, co mówi Pan do swego pomazańca Cyrusa, którego prawicę ujął mocno, aby na jego oczach pokonać narody, a królom odjąć broń od pasa; aby przy jego obecności sforsować bramy, tak że bramy już nigdy nie będą zamknięte.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi WIEKUISTY do Swego pomazańca, do Koresza, którego prawicę ująłem, by upokorzyć przed nim narody oraz otworzyć biodra królów; aby otworzyć przed nim wrota, a bramy, by nie były zamknięte.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi PAN do swego pomazańca, do Cyrusa, którego ująłem za prawą rękę, aby mu poddać narody, odpiąć pasy od bioder królów, aby przed nim pootwierać wrota, a bramy pozostawić nie zamknięte: