« Iza 45:9 Księga Izajasza 45:10 Iza 45:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Biada, kto mówi ojcowi: Co płodzisz? a niewieście: Co rodzisz?
2.GDAŃSKA.1881Biada temu, który mówi ojcu: Cóż płodzisz? a niewieście: Cóż porodzisz?
3.GDAŃSKA.2017Biada temu, który mówi ojcu: Cóż spłodziłeś? A do kobiety: Cóż urodziłaś?
4.CYLKOWBiada temu, który powiada do ojca: Czemu płodziłeś? albo do niewiasty: Czemu męczyłaś się porodem?
5.TYSIĄCL.WYD5Biada temu, kto mówi ojcu: Co spłodziłeś? albo niewieście mówi: Co urodziłaś?
6.BRYTYJKABiada temu, kto mówi do ojca: Dlaczego płodzisz? A do kobiety: Dlaczego rodzisz?
7.POZNAŃSKABiada mówiącemu do ojca: "Co płodzisz?" i do niewiasty: "Cóż to rodzisz?"
8.WARSZ.PRASKABiada temu, kto mówi do ojca: Kogo żeś ty spłodził? Albo do niewiasty: Kogóż urodziłaś?
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Biada temu, który powiada do ojca: Czemu płodziłeś? Albo do niewiasty: Czemu się męczyłaś porodem?
10.EIB.BIBLIA.2016.LITBiada temu, kto pyta ojca: Po co płodzisz? A kobietę: Po co rodzisz?