« Iza 45:12 Księga Izajasza 45:13 Iza 45:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jam go wzbudził ku sprawiedliwości, i wszystkie drogi jego uprostuję. On zbuduje miasto moje, i więźnie moje wypuści, nie za okup, ani za dary, mówi Pan, Bóg zastępów.
2.GDAŃSKA.1881Jam go wzbudził w sprawiedliwości, i wszystkie drogi jego wyprostuję. Onci zbuduje miasto moje, a więźniów moich wypuści, nie za okup, ani za dar, mówi Pan zastępów.
3.GDAŃSKA.2017Ja go wzbudziłem w sprawiedliwości i wyprostuję wszystkie jego drogi. On odbuduje moje miasto i wypuści moich więźniów, nie za okup ani za dar, mówi PAN zastępów.
4.CYLKOWJam go téż wzbudził do zwycięstwa, a wszystkie drogi jego wyrównam. On odbuduje gród Mój, a brańców Moich wyzwoli, nie za okup, nie za dary, rzecze Wiekuisty zastępów.
5.TYSIĄCL.WYD5To Ja wzbudziłem go słusznie i wygładzę wszystkie jego drogi. On moje miasto odbuduje i odeśle moich wygnańców, bez okupu i odszkodowania - mówi Pan Zastępów.
6.BRYTYJKAJa wzbudziłem go w sprawiedliwości i prostuję wszystkie jego drogi. On odbuduje moje miasto i wypuści na wolność moich pojmanych za darmo, bez okupu – mówi Pan Zastępów.
7.POZNAŃSKAJa go wzbudziłem w sprawiedliwości i wszystkie drogi jego wyrównam. On odbuduje moje Miasto i wysiedleńców moich wypuści - nie za okup ani za dary - mówi Jahwe Zastępów.
8.WARSZ.PRASKATo Ja pobudziłem go do zwycięstwa, to Ja wyrównałem mu drogę. To on odbuduje moje miasto i moich wygnańców sprowadzi do kraju, nie dając żadnego okupu ni odszkodowania. Oto, co mówi Pan Zastępów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja go także prowadzę do zwycięstwa oraz wyrównam wszystkie jego drogi. On odbuduje Moje miasto oraz wyzwoli Moich jeńców; nie za okup, nie za dary – mówi WIEKUISTY Zastępów.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJa też wzbudziłem go dla słusznej sprawy i prostuję wszystkie jego drogi. On odbuduje moje miasto i wypuści z niewoli mych pojmanych, nie za cenę, za żadną daninę - mówi PAN Zastępów.