« Iza 45:13 Księga Izajasza 45:14 Iza 45:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan: Praca Egipska i kupiectwo Ethyopskie i Sabaim, mężowie wysocy do ciebie przejdą i twoi będą: za tobą chodzić będą, okowani w okowy pójdą, i tobie się kłaniać i modlić będą: Tylko w tobie jest Bóg, a niemasz oprócz ciebie Boga.
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan: Praca Egipska, i kupiectwo Murzynów, i Sebejczyków, mężowie wysocy do ciebie przyjdą, a twoi będą; za tobą chodzić będą, w pętach pójdą, tobie się kłaniać, i tobie się korzyć będą, mówiąc: Tylko w tobie jest Bóg, a niemasz żadnego więcej, oprócz tego Boga.
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN: Dorobek Egiptu i kupiectwo Etiopii i Sabejczyków, wysocy mężczyźni, przyjdą do ciebie i będą twoi. Pójdą za tobą; przyjdą w pętach, upadną przed tobą i będą błagać, mówiąc: Tylko u ciebie jest Bóg, a nie ma żadnego innego oprócz tego Boga.
4.CYLKOWTak rzecze Wiekuisty: Dorobek Micraimu, i przemysł Kuszytów i Sebejczyków, owych ludzi rosłych, na ciebie przejdą, i twojemi będą; za tobą się udadzą, w kajdanach pójdą, i przed tobą się korzyć będą, i do ciebie się modlić: Tylko wpośród ciebie Bóg, a niemasz innego oprócz tego Boga.
5.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan: Pracownicy Egiptu i kupcy Kusz, i Sabejczycy, ludzie o rosłej postawie, przejdą do ciebie i będą twoimi; chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą upadać i mówić do ciebie błagalnie: Tylko u ciebie jest Bóg, i nie ma innego. Bogowie nie istnieją.
6.BRYTYJKATak mówi Pan: Robotnicy Egiptu i kupcy Etiopii, i Sabejczycy, mężczyźni rośli, przejdą do ciebie i będą twoi, pójdą za tobą w pętach i będą się tobie kłaniać, i będą się do ciebie modlić, że tylko u ciebie jest Bóg, i nigdzie indziej nie ma żadnych innych bogów.
7.POZNAŃSKATak mówi Jahwe: - Dorobek Egiptu i zyski Kuszytów oraz Sabejczycy, lud rosły, przejdą do ciebie i będą twoimi. W więzach za tobą podążą, służyć będą, przed tobą się korzyć, do Boga twojego się modlić: "Tylko u ciebie jest Bóg i nie ma innego, nie ma bóstw innych!"
8.WARSZ.PRASKAPan również powiedział: Chłopi egipscy, kupcy Kuszyci i Sabejczycy olbrzymi, wszyscy udadzą się do ciebie i z tobą zostaną, i skrępowani wszędzie pójdą z tobą. Będą też bić ci pokłony i modlić się będą, mówiąc: Bóg jest tylko u ciebie i nie ma sobie równego. Nie ma też nigdzie żadnych innych bogów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi WIEKUISTY: Dorobek Micraimu, przemysł Kuszytów i Sebejczyków, owych rosłych ludzi, przejdzie na ciebie i będzie twoim; za tobą się udadzą, pójdą w kajdanach, przed tobą będą się korzyć oraz do ciebie mówić: Tylko pośród ciebie jest Bóg i nie ma innego, oprócz tego prawdziwego Boga.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi PAN: Dorobek Egiptu i zyski Etiopii oraz Sabejczycy, rośli mężczyźni, przejdą do ciebie i staną się twoi, pójdą za tobą w pętach, przejdą, by kłaniać się tobie, do ciebie kierować prośby, bo tylko u ciebie jest Bóg i nie ma innego, nie ma żadnego Boga.