« Iza 45:14 Księga Izajasza 45:15 Iza 45:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zaprawdę, tyś jest Bóg skryty, Bóg Izraelów, zbawiciel.
2.GDAŃSKA.1881Zaprawdę tyś jest Bóg skryty, Bóg Izraelski, zbawiciel.
3.GDAŃSKA.2017Zaprawdę ty jesteś Bogiem ukrytym, Boże Izraela, Zbawicielu.
4.CYLKOWZaprawdę, Tyś Bóg ukryty, Boże Israela, wybawco!
5.TYSIĄCL.WYD5Prawdziwie Ty jesteś Bogiem ukrytym, Boże Izraela, Zbawco!
6.BRYTYJKAZaprawdę, jesteś Bogiem ukrytym, Boże Izraela, Wybawicielu!
7.POZNAŃSKAZaprawdę, Tyś Bogiem ukrytym, Boże Izraela, Wybawco!
8.WARSZ.PRASKATak, Ty zaprawdę jesteś skrytym Bogiem, Bogiem Izraela i Odkupicielem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaprawdę, Ty jesteś Bogiem ukrytym, Boże Israela, Zbawco!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTak, Ty jesteś Bogiem, który się ukrywa, Boże Izraela, Wybawco!