« Iza 45:16 Księga Izajasza 45:17 Iza 45:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Izrael zbawion jest w Panu zbawieniem wiecznem: nie zawstydzicie się, ani się zasromacie aż na wieki wieków.
2.GDAŃSKA.1881Ale Izrael zbawion będzie przez Pana zbawieniem wiecznem; nie zawstydzicie się, ani będziecie pohańbieni, aż na wieki wieczne.
3.GDAŃSKA.2017Ale Izrael będzie zbawiony przez PANA zbawieniem wiecznym. Nie zawstydzicie się ani nie będziecie zhańbieni aż na wieki wieków.
4.CYLKOWAle Israel zbawiony przez Wiekuistego zbawieniem wieczném; nie będziecie zawstydzeni ani pohańbieni na wieki wieków.
5.TYSIĄCL.WYD5Izrael zostanie zbawiony przez Pana zbawieniem wiecznym. Nie doznacie zawstydzenia ani hańby po wszystkie wieki.
6.BRYTYJKAZbawienie Izraela w Panu, zbawienie wieczne, nie będziecie zawstydzeni ani nie doznacie hańby na wieki wieków.
7.POZNAŃSKAIzrael [wszakże] został zbawiony przez Jahwe wiekuistym zbawieniem! Wy nie doznacie wstydu, was hańba nie dotknie po wieki wieków.
8.WARSZ.PRASKAIzrael zaś przez Pana będzie ocalony, ocalony będzie na zawsze. A wy nie będziecie ani zawstydzeni, ani poniżeni przez wszystkie pokolenia i pokolenia.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Israel jest uratowany przez WIEKUISTEGO wiecznym zbawieniem; nie będziecie zawstydzeni i pohańbieni na wieki wieków.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITIzraela natomiast wybawi PAN wybawieniem wiecznym. Nie doznacie wstydu ani pohańbienia na wieki wieków.