« Iza 45:18 Księga Izajasza 45:19 Iza 45:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie w tajemności mówiłem na miejscu ziemie ciemnem: nie mówiłem nasieniu Jakóbowemu: Próżno mię szukajcie! Ja Pan, mówiący sprawiedliwość, powiadający prawość.
2.GDAŃSKA.1881Nie mówiłem potajemnie na miejscu ziemskiem ciemnem; nie na próżno mówię nasieniu Jakóbowemu: Szukajcie mię. Ja Pan mówię sprawiedliwość, a zwiastuję prawość.
3.GDAŃSKA.2017Nie mówiłem potajemnie, w ciemnym miejscu na ziemi, nie mówiłem do potomstwa Jakuba: Na próżno mnie szukajcie. Ja, PAN, mówię sprawiedliwość i zwiastuję to, co słuszne.
4.CYLKOWNie potajemnie mówiłem, na ustroniu ziemi ciemnej; nie powiedziałem potomstwu Jakóba: Napróżno mnie szukajcie! Ja, Wiekuisty, zwiastuję sprawiedliwość, wygłaszam prawdę.
5.TYSIĄCL.WYD5Nie przemawiałem potajemnie, w ciemnym zakątku ziemi. Nie powiedziałem potomstwu Jakuba: Szukajcie Mnie bezskutecznie! Ja jestem Pan, który mówi to, co słuszne, oznajmia to, co godziwe.
6.BRYTYJKANie mówiłem w ukryciu ani w jakimś ciemnym zakątku ziemi, nie powiedziałem do potomstwa Jakuba: Szukajcie mnie daremnie! Ja jestem Pan, który mówię prawdę, zwiastuję, co słuszne.
7.POZNAŃSKANie przemawiałem w ukryciu, w ciemnych ustroniach ziemi. Nie mówiłem potomstwu Jakuba: "Na próżno mnie szukajcie!" Ja, Jahwe, zapowiadam sprawiedliwie i rzeczy prawe oznajmiam.
8.WARSZ.PRASKAPrzecież Ja nie mówiłem w ukryciu ani w miejscu spowitym mrokami. Nigdy nie powiedziałem pokoleniu Jakuba, żeby Mnie szukano w ogólnym bezładzie. Ja, Pan, mówię tylko to, co prawe, i posługuję się tylko słowami prawdy.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie mówiłem potajemnie, gdzieś na ustroniu ciemnej ziemi; nie powiedziałem potomstwu Jakóba: Na próżno Mnie szukacie! Ja, WIEKUISTY, zwiastuję sprawiedliwość oraz wygłaszam prawdę.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNie przemawiałem w ukryciu, w ciemnym zakątku ziemi, nie powiedziałem do potomstwa Jakuba: Szukajcie Mnie - lecz to daremne! Ja jestem PAN, ten, który głosi sprawiedliwość i zwiastuje to, co słuszne.