« Iza 45:19 Księga Izajasza 45:20 Iza 45:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zbierzcie się a przyjdźcie i przystąpcie społem, którzyście zbawieni z narodów. Nie wiedzieli, którzy podnoszą drewno rzezania swego, a modlą się bogu nie zbawiającemu.
2.GDAŃSKA.1881Zgromadźcie się, a przyjdźcie; przybliżcie się wespół, wy, którzyście pozostali między poganami. Nic nie wiedzą, którzy się z drewnianemi bałwanami swemi noszą; bo się modlą bogu, który nie może wybawić.
3.GDAŃSKA.2017Zgromadźcie się i przyjdźcie; zbliżcie się razem, wy, którzy ocaleliście spośród narodów. Nic nie wiedzą ci, którzy noszą swoje drewniane bożki i modlą się do boga, który nie może zbawić.
4.CYLKOWZgromadźcie się i przyjdźcie, przystąpcie społem, ocaleni z pośród narodów! - Nie wyrozumieli obnoszący drewno posągu swojego, a modlący się do boga, który dopomódz nie może. -
5.TYSIĄCL.WYD5Zbierzcie się i wyjdźcie, przystąpcie wszyscy, wy ocaleni z narodów! Nie mają rozeznania ci, co obnoszą swe drewno rzeźbione i modły zanoszą do boga, który nie może ich zbawić.
6.BRYTYJKAZbierzcie się i przyjdźcie, przystąpcie razem, wy, ocaleni z narodów! Nierozumni są ci, którzy noszą swojego bałwana z drewna i modlą się do boga, który nie może wybawić.
7.POZNAŃSKAZgromadźcie się i przybądźcie, przystąpcie wy wszyscy, ocaleni spośród narodów! Nierozumni są ci, którzy noszą swe drewniane bożyszcza i modlą się do bożka, który zbawić nie może.
8.WARSZ.PRASKAZbierzcie się razem i przyjdźcie, przybliżcie się wszyscy, wy, coście ocaleli z narodów. Niczego nie rozumieją ci, co noszą ze sobą swe drewniane bóstwa, oraz ci, co modlą się do bogów, którzy nie mogą ich zbawić.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zgromadźcie się i przyjdźcie, razem podejdźcie, ocaleni spośród narodów! Niczego nie zrozumieli ci, co obnoszą drewno swojego posągu oraz modlą się do boga, który nie może pomóc.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZbierzcie się i przyjdźcie, zbliżcie się, ocaleni spośród narodów! Nie mają poznania ci, którzy noszą swoje bożki z drewna i modlą się do boga, który nie może wybawić!