« Iza 45:20 Księga Izajasza 45:21 Iza 45:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Opowiadajcie a przyjdźcie, i poradźcie się społem, kto to dał słyszeć od początku? od onego czasu to przepowiedział? izali nie Ja Pan, a niemasz więcej Boga okrom mnie? Boga sprawiedliwego i zbawiającego niemasz oprócz mnie.
2.GDAŃSKA.1881Oznajmujcież a przywiedźcie innych, a niech pospołu w radę wnijdą, a ukażą, kto to od dawnego czasu przepowiedział? kto od onego czasu oznajmił? Izali nie Ja Pan? Boć niemasz żadnego innego Boga oprócz mnie. Niemasz Boga sprawiedliwego, i zbawiciela innego oprócz mnie.
3.GDAŃSKA.2017Oznajmijcie i przyprowadźcie ich, niech naradzają się razem: Kto to od dawna przepowiadał? Kto od tamtego czasu to ogłaszał? Czy nie ja, PAN? A nie ma żadnego innego Boga oprócz mnie. Nie ma Boga sprawiedliwego ani innego Zbawiciela oprócz mnie.
4.CYLKOWOpowiedźcie, - przywiedźcie je nawet, a niech się poradzą między sobą, - Któż oznajmił to od dawna, od onego czasu to zwiastował? Czyż nie Ja, Wiekuisty? Bo niema innego Boga oprócz Mnie, Boga sprawiedliwego i wybawiającego niema oprócz Mnie!
5.TYSIĄCL.WYD5Przedstawcie i przytoczcie dowody, owszem, naradźcie się wspólnie: kto zapowiedział to już od dawna i od owej chwili objawił? Czyż nie Ja jestem Pan, a nie ma innego boga oprócz Mnie? Bóg sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza Mną.
6.BRYTYJKAZapowiedzcie i przedstawcie sprawę, niech także wspólnie się naradzą! Kto od dawien dawna to przepowiedział, kto od dawien dawna zwiastował? Czy nie Ja, Pan, poza którym nie ma Boga? Oprócz mnie nie ma żadnego boga sprawiedliwego i wybawiciela.
7.POZNAŃSKAPowiedzcie, przedłóżcie dowody, nawet naradźcie się wspólnie: kto przepowiedział to z dawien dawna, ogłosił już wcześniej? Czyż to nie Ja - Jahwe? Poza mną nie ma boga innego, oprócz mnie nie istnieje Bóg sprawiedliwy i zbawca.
8.WARSZ.PRASKAPrzedłużcie tu i oceńcie dowody wasze, razem trzymajcie się zdania tego samego: Kto to już wszystko dawno przepowiedział, kto objawił to wszystko we właściwym czasie? Czyż Ja nie jestem Panem? Czy jest oprócz Mnie jakiś inny bóg? Jam Bogiem sprawiedliwym i Zbawcą i nie ma oprócz Mnie żadnego.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Opowiedzcie, nawet ich przyprowadźcie i niechaj radzą między sobą. Kto to od dawna oznajmił, od tamtego czasu to zwiastował? Czy nie Ja, WIEKUISTY? Bo oprócz Mnie nie ma innego Boga, Boga sprawiedliwego; oprócz mnie nie ma takiego, co wybawia!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZapowiedzcie i przedstawcie sprawę, niech się nawet wspólnie naradzą. Kto od początku pozwalał o tym usłyszeć? Kto to od dawna ogłaszał? Czy nie Ja, PAN, poza którym nie ma już Boga? Sprawiedliwego Boga i wybawcy nie ma poza Mną!